Uzman takviyesi riski azaltıyor, başarıyı artırıyor

Uzman takviyesi riski azaltıyor, başarıyı artırıyor 1

Schneider Electric açıklamasına nazaran, araştırma temelde iki bulguyu öne çıkarıyor. Bunlardan birincisi fabrika ve iş operasyonlarının doğal olarak birbirine bağlı olduğu ve ikincisi de kuruluşların büyük bir kısmının hizmet sağlayıcılar ile paydaşlık kurarak kıymetli karlar elde ettikleri tarafında belirlendi. Bu sayede kurumlar, bir yandan dijital dönüşüm ile yüksek karlılık ve verimlilik elde ederken, bir yandan da paydaşlarının, bilgilerin ve operasyonların güvenliğini sağlıyor.

Kurumları dijital dönüşüm sürecine ve bu süreci yönetmek üzere hizmet sağlayıcılarla birlikte çalışmaya yönelten etkenler ise temelde artan regülasyon ve verimlilik gereklilikleri, muhtaçlık duyulan hünerlerin şirket içi kaynaklarla sağlanamaması ve yerellikten dağıtık “edge” modeline geçiş olarak sıralanıyor.

Tesis sıkıntıları ve iş operasyonları direkt birbirine bağlı

Açıklamaya nazaran, Schneider Electric ve IDC’nin anket metoduyla hazırladığı araştırma, üretim süreçlerinde, tesis verimliliğinde yahut bilgi merkezi çalışma müddetlerinde yaşanan kesintilerin operasyonlar üzerinde direkt bir tesire sahip olduğunu gösteriyor. Sonuçta oluşan kar kaybı, güvenlik riski ve iş gücü verimsizliği, işletmeleri daha fazla riske maruz bırakıyor.

Araştırmaya nazaran, şirketlerin yüzde 38’i üretim kayıpları, yüzde 36’sı bilgi güvenliği meseleleri ve yüzde 26’sı ise verimlilik gayelerine ulaşmakta başarısızlık yaşıyor. Bu cevaplar, tesis problemlerinin üretimde kesintiler yaşanmasına ve kaynak kullanımında düşüşe yol açarken fizikî ve siber güvenlik riskini artırdığını da doğruluyor. Hasebiyle da tesislerdeki aksaklıkların bir kuruluşun iş süreçlerini ve kar-zarar hanesini direkt etkileme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

Uzman dayanağı riski azaltıyor, başarıyı artırıyor

Açıklamaya nazaran, hizmet sağlayıcılar, dijital dönüşüm seyahatinde olan kuruluşları maksatlarına ulaştırmak konusunda güçlü bir tesire sahipken, ankete katılanların yüzde 89’u bu hizmetlerin olumlu bir tesir oluşturduğunu ve amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olduklarını belirtiyor.

Birçok şirket, stratejik bir ortağın, riskleri azaltmak ve uzun vadede muvaffakiyet mümkünlüğünü artırmak maksadıyla en yeterli uygulamalardan yararlanma, pahalı yönlendirmelerde bulunma, kanıtlanmış metodolojileri uygulama ve öteki örneklerdeki tecrübelerini kendilerine taşıma açısından epey kıymetli buluyor. Profesyonel bir hizmet sağlayıcıyla çalışmak, kuruluşların temel işlerine odaklanmalarını sağlayarak kurum içi uzmanlığın en çok kıymet kazandırdığı alanda ağırlaşmasına imkan tanıyor.

Ayrıyeten güç stratejisi danışmanlığı, saha hizmetleri, dijital dönüşüm ve dijital izleme hizmetleri alanlarında yapılan çalışmalar, kurum dışı hizmetlerden faydalanan şirketlerin kurumsal amaçlarına ulaşmak konusunda olumlu sonuçlar elde ettiğini ortaya koyarken, en büyük tesirin operasyonel verimlilik ve esneklik alanlarında olduğu görülüyor. Bu da üçüncü parti hizmetlerin bir işletmenin kurumsal dönüşümü teşvik etme stratejisine katkıda bulunurken oynadığı kilit role işaret ediyor.

Bir Cevap Yazın