Telekom operatörleri 5G fırsatlarına ve zorluklarına nasıl hazırlanıyor?

Telekom operatörleri 5G fırsatlarına ve zorluklarına nasıl hazırlanıyor? 1

5G teknolojisi, telekom operatörlerinin birçok yeni uygulamayı ve hizmeti dinamik yollarla sunmasına imkan tanıyor. Düşük gecikme mühletleri, ultra yüksek bant genişliği ve taşınabilir hudut bilişim (edge computing) yetenekleriyle, sayısız yenilikçi iş fırsatı ve daha yeterli bir tüketici tecrübesi mümkün. 5G’nin çoğunlukla kurumlara odaklı olan otonom araç filoları, objelerin interneti ve tam otomatik fabrikalar üzere kullanım alanları, operatörlere yeni gelir kaynakları elde etme fırsatı sağlıyor. Lakin bu hizmetler daha yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyor. Şu kademede, genel olarak operatörlerin 5G’nin beraberinde getirdiği hizmet fırsatlarını tesirli bir formda keşfedebilecek sanayi alanında özel uygulama geliştirme tecrübesi şimdi tam olarak bulunmuyor. Bu nedenle operatörlerin gelecekte muvaffakiyete ulaşılabilmesi için yenilikçi bir iş ortağı ekosistemine gereksinim duyulacağı görüşü ağır basıyor.

Raporda, dünyanın önde gelen operatörlerindeki BT ve ağ yöneticilerinin 5G’ye geçişte nasıl bir yol haritası oluşturdukları inceleniyor. Ağ operasyonlarının gözden geçirilmesi, BT altyapısı, iş dayanak sistemleri (BSS) ve süratle büyüyen ekosistemde sayıları artan dijital hizmet iş ortaklarının dahil edilmesi de raporda yer alıyor. Rapordaki temel bulgular şöyle:

  • 5G’nin sunulmasında çalışma modelinin temelini iş birliği oluşturuyor. 5G, telekom operatörlerine farklı kesimler ve coğrafyalardaki şirketlerin dijital dönüşümlerini hızlandırabilmelerine imkan tanıyan güçlü teknolojik yetenekler sağlıyor. Lakin bu rapor için görüşülen yöneticiler, 5G’nin sağladığı bedellerden tam manasıyla tek başlarına yararlanabilmelerinin mümkün olmadığını tabir ediyor. Sınırsız sayıda fırsattan faydalanılabilmesi ve muvaffakiyete ulaşılabilmesi için iş ortaklarından oluşan bir sistem ve iş ortaklarının tam manasıyla iş birliği yapmaları gerekiyor. Bu iş iştirakleri, özel uygulama ve alan uzmanlığını getirebilecek donanım ve yazılım şirketlerini, klâsik ve dijital oyuncuları ve küçükten büyüğe tüm yenilikçi işletmeleri içeriyor.
  • 5G hizmetlerinin ölçeklendirilebilmesi için “uygulama mağazası” stilinde özelleştirilmiş bir temas gerektiriyor. 5G devrinde, tesirli bir inovasyon ortağı olunabilmesi için faturalandırma, hizmet oluşturma ve katalog idaresi üzere iş dayanak hizmetlerinin (BSS), çevik olmasının yanı sıra iş ortaklarına “kur ve çalıştır” kolaylığında hizmetler sunulabilmesi gerekiyor. Bunun bir sonucu olarak yapay zeka, analitik ve otomasyonla güçlendirilen BSS yetenekleri, iş ortaklarına kendi başlarına bir tıp “uygulama mağazası” kullanmaları için yapı taşları sağlıyor. Öçeklenebilir ve yenilikçi olmanın gayesi, “tanımla, fiyatlandır ve tekliflendir” üzere kıymetli BSS fonksiyonlarının otomasyonu için “sıfır dokunuşa” yakın olmaktır.
  • Güçlü bilgi setleri, otomasyon, yapay zeka ve gerçek vakitli bilgi için sonsuz fırsatlar sunuyor. Operatörler, giderek daha da zenginleşen data setleri, iş zekası ve yapay zeka ile paha oluşturarak müşterilerin iş ortakları haline geliyor. Bu, operatörlerin her geçen gün daha da sanallaşan ve otomatikleşen yetenekler kullanarak, müşterilerinin dijital işlerine daha fazla dahil olmalarını ve makul müşteri gereksinimlerine yönelik eşsiz hizmetler sunmalarını gerektiriyor.
  • İş takviye hizmetlerinin (BSS) muvaffakiyete ulaşmasındaki en değerli ögelerden biri buluta geçiş. 5G’ye hazırlanan operatörlerin gündemlerinde buluta geçiş birinci sıralarda yer alıyor. Lakin ağ fonksiyonlarının buluta taşınması BT’ye nazaran şimdi olgunlaşmamış seviyede; başka yandan, kullanımda olan uygulamaların sanallaştırılmasında bir isteksizlik kelam konusu. Müşteri tecrübesi, yöneticilerin buluta taşınması gerektiğini kabul ettikleri bir yetenektir. Sanallaştırılmış, isteğe bağlı bir hizmet sağlama platformu; telekom operatörünün, hizmet iş ortakları ve müşterilerle iş birliği içinde süratli bir halde yenilikçi hizmetler geliştireceği ana temeli oluşturur.
  • 5G, hem teknolojik hem de kurumsal bir dönüşüm olacak. Operatörlerin, satış ve pazarlamadan operasyonlara, bilişim teknolojilerine, ağ idaresine, fiyatlandırma ve faturalandırmaya kadar 5G yol haritalarında planlamaları gereken muazzam değişiklikler bulunuyor. Telekom operatörlerinin dahili süreçleri ekseriyetle kurumsal segmentlere nazaran tüketici segmentlerine daha uyumludur. Bağlı aygıt sayısı insan abone sayısını çok yakında aşacak ve karmaşık kurumsal hizmetlerin daha fazla kullanılmaya başlanacak olması nedeniyle bu süreçlerin değişmesi gerekecektir. Hizmet sunumunun daha sanal hale gelmesi ve buluta özel ortamlarda iş ortaklarıyla birlikte geliştirilen yeni teklifler nedeniyle, ağ ve BT takımlarının, süreçlerin ve platformların daha yakın ilişkilendirilmesine gereksinim duyulacaktır.

Bir Cevap Yazın