Şirketlerin Covid-19 krizi ile nasıl uğraş veriyor?

Şirketlerin Covid-19 krizi ile nasıl uğraş veriyor? 1

Tüm dünyayı tesiri altına alan Koronavirüs salgının ekonomik boyutları her geçen gün ağırlaşırken, Estonya Hükümeti E-Residency Programı Nisan ayında hayli kıymetli bir araştırmaya imza attı. 1115’i Estonya e-Oturum (e-Residency) topluluğu üyesi toplam 1535 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, Covid-19 krizinin iş ve ticarete tesirlerinin yanı sıra krizle gayrette uygulanan metotlar de soruldu. 

Estonya’nın dünyada birinci defa uygulamaya geçirdiği, dünyanın rastgele bir ülkesinin vatandaşlarına resmi dijital kimlik elde etme hakkı sunan e-Residency (e-Oturum) programı tarafından gerçekleştirilen araştırmaya katılan şahıslardan Covid-19 pandemisinin ticarete ve işlerine tesirini 1 ile 10 (1 en düşük, 10 en yüksek) ortasında puanlandırılmaları istendi. İştirakçilerin %64’ü 7 ve üzeri puan verirken, %22,5’i ise 10 puan verdi.  Araştırmada, şirketlerin pandemi ile birlikte işlerinde değişiklik yapıp yapmadıkları ve yeni fırsatlar keşfedip, keşfetmedikleri de soruldu. İştirakçilerin yarıya yakını ise yeni iş fırsatları keşfettiklerini, sundukları eser ve hizmetleri dönüştürdüklerini belirtti. İştirakçilerin, işlerindeki değişim ve dönüşüm ise (en çoktan – en düşüğe olmak üzere) 10 küme altında toplandı.  

Eser, hizmet yahut sunulan tekliflerde değişiklikİştirakçilerin büyük çoğunluğu (%23) mevcut hizmet ve tahlillerini Covid-19’a nazaran uyarladıklarını, yeni eser, servis yahut hizmetleri devreye aldıklarını belirtti. (Örn: Dijital içerikler ve uygulamalar, e-ticaret, e-eğitim, danışmanlık vb…)

DijitalleşmekŞirketlerin krize ahenk sağlama konusunda en değerli ataklarından biri ise dijitalleşme oldu. İştirakçilerin %19’u uzaktan çalışma ve çevrimiçi iş süreçlerine geçtiğini söyledi. Bu yanıtı verenlerin yarısı için işlerini dijital ortama taşımak bir mecburilik olurken, öteki kısım ise büyük bir stratejik değişiklikle bu dönüşümü gerçekleştirdiklerini kaydetti. (Örn: Yeni çevrimiçi hizmetler/ürünler sunmak, farklı pazarlarda yeni iş birlikleri yapmak vb…)

3.Yeni müşteriler, pazarlar ve dallara yönelmek: İşlerini dönüştüren iştirakçilerin %13’ü yeni müşteriler ve farklı pazarlara yönelerek işlerini krize adapte ettiklerini söyledi. Krizden daha az etkilenen bölümlere yönelerek buralardaki müşterilerle yeni iş birlikleri yaptıklarını belirtti. (Örn: e-ticaret, e-oyun, sıhhat hizmetleri vb…) Bir kısmı ise coğrafik tahlillerle pandeminin tesirinin azaldığı ülke ve pazarlara yöneldiklerini belirtti.

Müşterilerin krizi atlatması için takviye sunmakİşlerini dönüştürenlerin değerli bir kısmı (%13’ü) ise müşterilerine krizi atlatma ve çaba etme konusunda yardım ve takviye sunduklarını, çeşitli eser ve hizmetler vasıtasıyla iş birliği yaptıklarını belirtti. Ayrıyeten, ödeme şartlarındaki değişiklikler, fiyatlarda indirim, fiyatsız yeni servisler üzere kimi yolları da seçtiklerini söz etti.

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)Yaklaşık %12’lik bir kesim ise krizle çaba etmek, hizmetlerini geliştirmek için Ar-Ge’ye yatırım yaptıklarını belirti. Bu kategori yeni pazarlar ve yeni müşteriler için mevcut iş modellerini kıymetlendirerek, yeni eser yahut hizmetler geliştirmeyi, mevcut kaynakları ve iş süreçlerini optimize etmeyi ve yeni teknolojiler keşfetmeyi içeriyor.

Hayatta Kalma Moduİştirakçilerin %10’u “hayatta kalma modu”na geçtiklerini belirtti. Bu kategoridekiler; finansal kaynak arayışlarına girerken, işten çıkarmalar, yine yapılandırmalar ve maliyetleri azaltmak üzere yollara muhtaçlık duyduklarını belirtiyor. Bu gruptakiler, krizi bir an önce atlatmak için tüm tedbirleri en üst seviyede almış durumda.

Kapatma, süreksiz orta%8’lik bir oranda ise şirketler, operasyonlarını süreksiz olarak durduklarını yahut büsbütün durdurduklarını belirtti. Bu kategoridekilerin büyük kısmını turizm, cümbüş, aktiflik üzere bölümlerde yer alan kuruluşlar oluştururken, sebep olarak, pandemi önlemleri birlikte ile işlerin büsbütün durması ve müşteri/talep azlığı öne çıktı.

8.Sıhhat kesimi ve hastalar için takviyeİştirakçilerin %5’i krizin yarattığı acil gereksinimlere yanıt vermek için uzmanlıklarını sunduklarını belirtiyor. Bu kategoride tıbbi kitler, gözetici ekipmanlar, antibakteriyel eserlerin üretimi ve satışı üzere hususlar bulunuyor. Ayrıyeten, sıhhat bölümüne yönelik yen yazılımlar geliştirmek, hasta takibi uygulamaları üzere dijital hizmetler de yer alıyor. 

Pazarlamaya odaklanmak%5’lik bir kısım ise pazarlama faaliyetlerine odaklandıklarını ve bütçelerini artırdıklarını söylüyor. Bu kategorideki iştirakçiler, daha çok müşteriye ulaşmak için reklam ve pazarlama stratejilerini tekrar değerlendirdiklerini, reklam ve tanıtım etkinliklerini artırdıklarını tabir etti.

Kendini geliştirmee-Oturum sahiplerinin %2’si, krizin yarattığı boş vakitleri kendi ferdî gelişimlerine ayırdığını, yabancı lisan öğrenmek, bilgisayar tabanlı eğitimler üzere yeni marifetler yahut şahsî projelere odaklandıklarını, bu istikamette harcama yaptıklarını belirtti.

Araştırmadaki iştirakçilerin kimileri ise Covid-19 krizinin işlerine hiçbir tesirinin olmadığını, daha düzgün bir iş / özel hayat istikrarı bulduklarını söyledi.

Bir Cevap Yazın