Şirketler, bilgileri gerçek vakitli kullanmakta zahmet çekiyor

Şirketler, bilgileri gerçek vakitli kullanmakta zahmet çekiyor 1

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki Aruba ekosisteminde faaliyet gösteren 170’in üzerinde IT yöneticisi ve Network yöneticisinin dahil olduğu ankete katılanların büyük çoğunluğu, bilgi idaresindeki eksikliklerden şikayetçi. İştirakçilere bilgilerde karşılaştıkları en büyük zorluklar sorulduğunda yüzde 61’i “şirketimizin bilgilerinde tam denetimi sağlayamamak”, yüzde 51’i “verileri bütünsel olarak inceleyememek” ve yüzde 52’si ise “verileri aksiyon alınabilir içgörülere çevirememek” yanıtlarını veriyor. 

Bilgiyle Karar Vermek: Bilginizin Gücünü Çözmeye Yarayan Bir Kural Kitabı (Data to Decisions: A Rulebook to Unlock the Power of your Data), şirketlerin bilgilerini daha güzel manaya yolunda atılacak altı kritik adımı tanımlıyor. Raporun ana teması şunları içeriyor:

Farkına varılmamış potansiyel

İştirakçiler, bilgi potansiyelinin şirketlerini daha verimli, inovatif ve müşteri merkezli yapacağına inanıyor. Bilgi idaresindeki güzelleşmeyle birlikte iştirakçilerin yüzde 60’ı daha yeterli bir müşteri tecrübesi sunabileceklerini, yüzde 38’i verimliliğin artacağını, yüzde 35’i ise eser geliştirmede inovasyon çalışmalarının hızlanacağını düşünüyor.

İştirakçiler tıpkı vakitte, kullandıkları mevcut sistem ve altyapılarının bu tip fırsatları sınırlayan eksikliklerinin üzerinde durdular. Ellerinde halihazırda olmayan bilgiyle ne yapmak isteyebilecekleri sorulduğunda iştirakçilerin yüzde 63’ü önceliklerinin güvenliği uygunlaştırmak, yüzde 55’i gerçek vakitli tahlile daha fazla yer vermek, yüzde 55’i datalara dayalı daha fazla karar vermek ve yüzde 45’i ise temel iş yapış biçiminde datayı daha düzgün kullanmak yanıtlarını veriyor. 

Maharet geliştirme muhtaçlığı

Ankette, şirketler için bir öteki kritik mevzunun bilgi ve maharet eksikliği olduğu öne çıkıyor. Ankete katılanların yüzde 36’sı “veri patlamasını yönetecek hünerlere sahip olamamayı” en büyük sorunlarından biri olarak görüyor. İştirakçilerin en büyük korkusu ise yüzde 28’lik oranla “çalışanlarının data siyasetleriyle ahenk sağlayamaması.” 

Rapor, datalardan çıkan maharet ve bilgileri geliştirmek yolunda şirketlerin mevcut çalışanlarını bölüm hakkında derin bilgilerle donatmalarını, dataları düzenlemek ve bedel açığa çıkarmaktan mükellef datadan sorumlu bir üst seviye yöneticinin (CDO) takıma alınmasını ve şirketin en kritik işlevlerinden karar vericilerin dahil edildiği, gereksinimlerinin data stratejisi ve idaresiyle belirlendiği bilgi yönetişim kümelerinin yaratılmasını savunuyor. 

Rapora katkılarını sunan muharrir ve teknoloji filozofu Tom Chatfield, “En bedelli bilgilerin çoğunluğu halihazırda şirketinizde zati vardır. Mevcut çalışanlarınızın maharetlerini artırarak bilgisayar uzmanlarıyla diyalog kurmalarını ve uygulama programlama arayüzlerini (API) kullanabilmelerini sağlamak, bilgisayar bilimlerinde doktora yapmış birini yeni bir sektöre  süratlice adapte etmekten çok daha büyük kıymet taşır” diyor.  

Güvenlik ve uyumluluk

İştirakçilerin taleplerinin en başında yer alan data güvenliği konusu tıpkı vakitte geleceğe ait en büyük dehşetler ortasında. En büyük üç kaygıdan ikisi güvenlik ya da uyumlulukla bağlı: İştirakçilerin yüzde 21’i hacklenmekten korkarken, yüzde 12’si ise şirketlerinin Ferdî Bilgilerin Korunma Kanunu (KVKK) çerçevesinde ceza almasından tasa duyuyor.

Rapor, şirketlerin risk düzeylerini temel alarak dataları sınıflandırmalarını, data ihlaliyle karşılaşıldığında acil durum planını devreye almalarını ve tehditlere ait farkındalıklarını artırmak için çalışanlara senaryo bazlı eğitimler vermelerine yönelik çeşitli tekliflerde bulunuyor. 

Rapora katkılarını sunan bir öbür isim fütürist Andrew Grill ise “Güvenliğin en uç noktası çalışanlardır” diyor ve devam ediyor: “En âlâ VPN ve firewall’lara sahip olabilirsiniz lakin çalışanlarınızdan biri şifre belgesini Gmail’ine yapıştırdıktan sonra hacklenirse, güvenlik üzerindeki tüm denetimi kaybedersiniz.”

Aruba’nın EMEA’dan sorumlu Lider Yardımcısı Morten Illum bahis hakkında şunları söylüyor: “Artık her bir şirket, datanın, inovasyon yapmayı güçlendirmekte, eser geliştirmede uzmanlaşmakta ve hem çalışan hem de müşteri tecrübesini dönüştürmekte ne üzere fırsatlar barındırdığının farkında. Şirketlerin bilgiler ve karar düzenekleriyle ağlardaki aktifliği arttıkça, sistemleri ve iş süreçleriyle başa çıkabilmeleri için her zamankinden daha fazla hazır olmaları gerekiyor. Bu çalışmanın öne sürdüğü üzere şirketler, çalışanlarının marifetlerini artırıp eğiterek, tesirli idare yapılarını devreye sokmalı ve bilgi güvenliğine ısrarla odaklanmalılar. Global salgınla konuttan çalışmanın artık bir standart hale gelmesiyle birlikte, bireyleri hedefleyen siber hücumların artış gösterdiği bu devirde kilit güvenlik özelliklerinin tüketici Wi-Fi’larında bulunmaması, bu argümanı daha da geçerli kılıyor.” 

Bir Cevap Yazın