Savunmadaki yerlileştirmede yeni halka

Savunmadaki yerlileştirmede yeni halka 1

Yerli ve ulusal teknoloji tahlilleri için çalışmalar yürüten ASELSAN, tedarikçilerine verdiği takviye ve yürüttüğü iş birliğiyle muhtaçlık duyduğu eserlerin yerlileştirilmesini sağlıyor.

Yurt dışından temin edilen ve yerlileştirilmek istenen eser ve materyalleri sanayi ekosistemiyle paylaşan ASELSAN, yerlileştirme çalışmalarında hisse sahibi olmak isteyen firmaların başvurularını ASELSAN Ulusal ve Yerli Eser Geliştirme Kurulu bünyesinde kıymetlendirerek uygun bulduğu eserler için teknik çalışma başlatıyor.

Şirket 2018’de hayata geçirilen bu yolla bugüne kadar yurt dışından temin edilen çeşitli eserlerin yerlileştirilmesini sağladı.

Bu iş birliğinin son meyvesi ise “28V DC Eksenel Fan” oldu. Askeri sistemlerde kullanılan ve yurt dışından ithal edilen fan, ileri mühendislik tahlilleriyle savunma endüstrisinde faaliyet gösteren Anova Ar-Ge AŞ tarafından yerlileştirildi.

Fanlar motor gücüyle dönüp dışarıdan gelen hava ile ısı transferi sağlayarak soğutma vazifesini yerine getiriyor. Fanlar sayesinde takılı olduğu askeri platformlardaki kabin, komponent ve gibisi ünitelerin kâfi seviyede soğutulması ve daha verimli çalışması sağlanıyor.

Dünyada askeri standartlarda fan geliştiren ve satışını yapan sayılı firma bulunuyor. Yerli üretimi olmayan bu fanlar mevcut durumda yurt dışından temin ediliyor yahut hazır eser olarak temin edilemeyen soğutma fanları her askeri proje için ayrıyeten geliştiriliyor.

Yerlileştirmenin kazanımları

Anova Ar-Ge AŞ tarafından askeri standartlara uygun olarak tasarlanan fanlarla savunma ve havacılık sanayi firmalarının yurt dışına ödedikleri bedeller ülkede kalacak ve yerli firmaların muhtaçlığı olan esere daha süratli ulaşmalarına katkı sağlayacak bir eser ailesi oluşturulacak.

Havacılık ve savunma endüstrisi alanında yapılan ikili ve çok uluslu iş birlikleri ülkeler ortası bağlarda kıymet taşıyor. Politik durumlara nazaran değişiklik gösteren stratejiler sebebiyle havacılık ve savunma endüstrisinde kullanılan ve kritik derecede ehemmiyete sahip birçok sistem ve alt sistem için “ihracat kısıtları” kelam konusu olabiliyor. Ayrıyeten bu sistem ya da bileşenler için üçüncü ülkelerde kullanımı, üçüncü ülkelere satışı, hibe, periyot ve gibisi süreçler kapsamında Son Kullanıcı Müsaade Evrakları zarurî tutuluyor.

Birtakım stratejik durumlarda sağlayıcı ülkelerin, Türkiye’ye bu sistemleri sunmaması ya da geciktirmesi üzere istenmeyen durumlarla yerlileştirme projelerinin engellenmesi durumlarıyla da karşılaşılabiliyor.

Bu sebeple Türk Silahlı Kuvvetleri tedarik makamları yerli teknolojilerin geliştirilmesine ve yerli envanter oluşturulmasına değer veriyor. Kritik teknolojilerden biri olan iklimlendirme fanlarının yerli olarak üretilmesi ve buna bağlı olarak ihracat ve son kullanıcı kısıtlarının önüne geçilmesi, askeri projelerin dışa bağımlılığını azaltarak stratejik tedariklerin yurt içi imkanlarla elde edilebilmesini ve her yıl yurt dışına aktarılan kaynakların ülke içinde kalmasını sağlayacak.

ASELPOD’un yerlilik oranı artırılmıştı

Anova Ar-Ge AŞ daha evvel Hava Kuvvetleri Komutanlığının gece, gündüz ve her türlü hava koşulunda hassas taarruz imkan ve kabiliyetlerini artırmak maksadıyla başlatılan Hedefleme Podu Projesi kapsamında geliştirilen ASELPOD’un yerlilik oranının artırılmasına katkıda bulunmuştu.

Şirket, podun vazifesini en âlâ formda yapabilmesi için içindeki aviyonikler ve optiklerin farklı uçuş şartlarında dış ortam sıcaklığına nazaran ısıtılması ya da soğutulmasını sağlayan çevresel iklimlendirme ünitesini yerlileştirmişti.

Bir Cevap Yazın