Meskenden çalışma ve eğitim için daha güçlü bir fiber altyapı koşul

Meskenden çalışma ve eğitim için daha güçlü bir fiber altyapı koşul 1

Tüm bu bahisler göz önüne alındığında internet trafiğinde yaşanan ve yaşanacak olan artış da dikkat çekiyor. Ağır internet tasarrufunun ağlarda oluşturacağı trafiğin işleri sekteye uğratmaması büyük bir ehemmiyet taşıyor ve fiber altyapının bu cins süreçlerdeki kritik rolü ortaya çıkıyor. Devletimizde de yaşanan bu inanılmaz süreçte kısa vadede internet trafiğinde bir mesele yaşanmayacağını öngören Hür Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER); uzun vadede yerkürede ortaya çıkabilecek yeni bunalım senaryolarını bertaraf edebilmek ve memleketimizdeki dijitalleşme adımlarının muvaffakiyetle sürdürülebilmesi için daha yaygın ve güçlü bir fiber altyapıya sahip olmamız gerektiğine dikkat çekiyor.

Korona virüs nedeniyle artan meskenden çalışma ve öğrenme süreçlerinin uzun vadede dijitalleşmenin tüm memlekete yayılması noktasında değerli bir tecrübe olacağını düşünen TELKODER; bu süreçlerde işlerin ve eğitimin sekteye uğramaması gerektiğini vurguluyor. TELKODER’e nazaran; çalışanların habere süratli ulaşması, iş mekanından yapabilecekleri her işi haneden de yapabilir hale gelmesi, talebelerin online eğitim kanallarını sorun yaşamadan kullanması üzere hususlar göz önüne alındığında konutlarda güçlü bir internet altyapısının bulunması büyük ehemmiyet taşıyor.

Yalnızca yaşadığımız bu global salgın durumunda değil her türlü afet durumunda muhabere altyapımızın sağlamlığının ve kalitesinin ehemmiyet arz ettiğine dikkat çeken TELKODER yetkilileri, bu süreci en az zararla atlattıktan sonra fiber altyapının artırılması konusunda ivedilikle tahlil ortaya konulması gerektiğini düşünüyor. TELKODER’e nazaran yerinde bir fiber altyapıya kavuşabilmemiz için fiber yatırımı yapmak isteyen işletmecilerin önündeki mahzurların ortadan kaldırılması gerekiyor.

Bir Cevap Yazın