İşletmeler koronavirüsün zorluklarına nasıl reaksiyon verecek?

İşletmeler koronavirüsün zorluklarına nasıl reaksiyon verecek? 1

Hastalığı denetim altına almak, yayılımını kısıtlamak ve virüs bulaşmış bireyleri tedavi edebilmek için çok süratli adımlar atılması gerekiyor ve atılmaya da başlandı. Haberlerde sıkça gördüğünüz ‘eğriyi bastır’ stratejisi ile sıhhat sistemlerinin üzerindeki baskıyı hafifletmek, virüsün bulaşmasını yavaşlatmak ve toplumumuzdaki en kırılganları korumak hedefleniyor. 

Bir aşının yokluğunda birçok ülke insanları birbirinden ayırmayı amaçlayan katı kurallar uygulamaya başlandı: Karantinalar, sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Birçok ülkede okullar süratle kapatıldı, kritik ehemmiyet taşımayan hareket engellendi ve iş kolları durduruldu. 

Bu toplumsal ara adımlarına ek olarak COVID-19 salgınıyla gayret alkol temelli el jelleri ve dezanfektanlar, kollayıcı maske ve test kitleri üzere önleyici ögelerin kullanımına dayalı. Hastalığın teneffüs sistemlerine saldırması eğilimi nedeniyle teneffüs aygıtları da COVID-19 tedavisinde kritik ehemmiyete sahip. Talep tarafında çok bir artış olması nedeniyle de tüm bu eserlerin arzı şu basamakta yetersiz. 

Global acil duruma süratle reaksiyon verebilmek

Bu çabanın ön cephesinde yer alan sıhhat hizmetleri profesyonelleri haklı bir formda şu anda övgü alıyor. Lakin üretim alanında da COVID-19’un getirdiği zorluklardan kimilerine karşı inanılmaz inovasyonlar görmeye başladık. 

Hastanelerde kullanılan alkol temelli jellerin üretimine geçen klâsik içki üreticilerinden, talebin süratle arttığı teneffüs aygıtlarını üretmek için tesis ve tedarik zincirlerini dönüştüren otomotiv ve hava-uzay sanayi üreticilerine bu inovasyonlara örnek teşkil ediyor. 

Ve alışılmış ki sıhhat kesimi şirketleri operasyonlarında hem bu kritik değere sahip eserlerin üretimlerini artırıyor, hem de ilaç sanayi süratli bir formda aşı geliştirilmesi için çalışıyor. 

Bu şirketlerin gördüğümüz süratli yansıları dijital dönüşüm teşebbüsleri ve bağlı işletme tahlilleri sayesinde mümkün oldu. Bu stratejilerin sağladığı yetkinlikler daha evvel gördüğümüz global krizlerde aklımıza bile gelmeyecek hallerde yönetici kararlarının aksiyona dönüşmesine imkan sağladı. 

Krize karşı dijitalin yükselişi

Dijital dönüşümü kucaklamış şirketler hem ani talep değişikliklerine daha düzgün reaksiyon verebiliyor hem de öbür kritik eserlerin üretimine devam edebiliyor. Bilhassa üç alan var ki teknoloji bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin fark yaratmasında çok değerli bir rol oynuyor: 

 

Güvenlik ve İş Sürekliliği

Şirketler çalışanlarının güvenliğini her vakit öncelik olarak görmüştür lakin ‘güvenlik’ tarifi değişti: Bugün şirketler iş gücünün hastalanmasını engellemek için gerekli toplumsal uzaklık tedbirlerini uygulamalı. Ofis çalışanları için uzaktan çalışma genelde kolaylıkla uygulanabiliyor. Üreticiler için ise tesiste çalışan operatörler ve mühendisler kritik değere sahip. Beşerler bilhassa hayatta kalmalarını sağlayan ilaçlara muhtaçlık duymaya devam ettiği için ilaç üreticileri için iş sürekliliği kritik ehemmiyet sahip. Krize karşın, üretim çizgilerinin operasyona devam etmesi ve ilaçları pazara ulaştırmak çok zorlayıcı bir süreç. 

Potansiyel Tahliller: Uzaktan erişim teknolojileri

Kritik operasyonlarını uzaktan da yönetebilme yetkinliğine sahip şirketler fabrika güvenliğini sağlamada, tıpkı vakitte gerekli tedbirleri alarak iş sürekliliğini sağlamada çok daha güzel bir konumdalar. Örneğin artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi makine operatörlerinin direkt akıllı telefonları ve akıllı gözlük üzere giyilebilir aygıtlarına adım adım talimat gönderilebilmesini sağlıyor. 

Bu tıpkı vakitte mühendislerin uzaktan erişim yoluyla fabrika katı operasyon çalışanlarına kılavuzluk etmesine imkan sağlıyor. Bu yönlendirmeler operasyonların devamlılığını ve üretim çizgilerinin adaptasyonunu mümkün kılarken toplumsal arayı de sağlamak konusunda hayati değer taşıyor. Birebir vakitte kritik ehemmiyete sahip ekipman tedarikçilerinin teknik uzmanları, bu çeşit teknolojilerle uzaktan erişerek meseleleri çözebiliyor ve üretim operasyonlarını destekleyebiliyor. 

Artan talebe ölçeklendirilmiş biçimde cevap verilebilmesi

 

Koronavirüs salgını öncesinde Ulusal Sıhhat Sistemi’nin 8 bin 175 teneffüs aygıtı vardı. Şu anda acil bir biçimde binlercesi gerekiyor. Dünyadaki hami maske üretiminin yüzde 60’ı Çin’de gerçekleşiyordu. Şu anda süratle artan talebi karşılamak için operasyonları ve tedarik zincirlerini hızlandırmak tüm üreticilerin boğuştuğu bir sorun. 

Potansiyel Tahliller: Operasyon ve IoT Teknolojilerinin Bağlı Hale Gelmesi

Dijitalleşmiş operasyonların gelişmiş analitik teknolojileriyle tahlil edilebilmesi şirketlerin pazardaki talebi karşılayabilmek için üretimi ölçeklendirebilmelerini, hakikat kestirimleri yapabilmelerini ve bilgi temelli kararlar alabilmelerini sağlıyor. 

Gelişmiş analitik üretim sınırlarının fonksiyonlarına yönelik, nerede randıman azaldığı, darboğazların nerede olduğu, nerede arıza önleyici bakım gerektiği ve süreç iyileştirmelerinin nerede yapılabileceği üzere gerçek vakitli içgörüler sağlayabiliyor. Bu türlü bir iç görü seviyesine ulaşabilmek için üreticilerin operasyonlarının bağlı hale gelmesi, bağlı tüm varlıklarından gelen geniş ölçekli bilginin bir kapsama oturtulabilmesi gerekiyor. Bu gerçekleştiğinde analitik üzere enstrümanlar gerçek bir kıymet sağlayabiliyor. 

Esneklik & Bilgi Transferi

 

Otomotiv üreticileri olağanda teneffüs aygıtı üretmeye yönelik sistemlere sahip değil, ancak çok süratli bir biçimde üretim sınırlarını ve tedarikçilerini buna dönüştürmek zorunda. Mühendisleri de büsbütün yeni olan bu eserin üretimini öğrenmek konusundaki zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor. 

Potansiyel Tahliller: Esnek üretim çizgileri

Bağımsız taşıma teknolojileri (ICT) kullanmaya başlayan teknolojiler mevcut üretim çizgilerinde daha yüksek bir esnekliğe sahip. Bu teknolojiler şirketlerin değişen taleplere süratle adapte olmasına ve randımanı süratle artırabilmelerine ve yeni eserleri yüksek ölçülerde üretebilmek için makine değişim müddetlerini hızlandırmalarına imkan sağlıyor. Otomasyon düzeyinin yükselmesi, klâsik üretim çizgilerine nazaran fabrika katı müdahaleye daha az ihtiyaç duyulması manasına geliyor ve fabrikaları iskelet (nöbetçi) takım ile verimli bir formda işletebilmeyi mümkün kılıyor. 

Hızlanma gereksinimi

Hepimiz daha evvel gibisi görülmemiş bir durum içindeyiz. Mevcut meseleleri çözmek için hepimize başka misyonlar düşüyor. Bölümün COVID-19’un yayılmasını engellemek için mümkün olduğunca süratli bir formda birlikte çalıştığını görmek sevindirici. Burada sürat anahtar söz: İnsanların ortasına aralık koyabilme suratı, üretim süratli, virüsle çabada hayati değer taşıyan eserler için üretim kapasitesinin ve kritik kıymete sahip tedarik zincirlerinin suratı. 

Şu çok net; Dijital teknolojilere esasen yatırım yapmış olan üreticiler – şirketlerini ve operasyonlarını başarılı bir formda bağlı hale getirmiş olanlar – üretimlerini devam ettirebiliyor ve süratle değişen pazar dinamiklerine ayak uydurabiliyor. 

Uzaktan çalışma, bilgi temelli karar alma ve esnek üretimi destekleyen teknolojileri kullanan şirketler, mevcut gereksinimler doğrultusunda çok daha süratli hareket edebiliyor, operasyon ve tedarik zincirlerini adapte edebiliyor ve bizlere salgın eğrisini bastırabilmek konusunda en yüksek mümkünlüğü sunuyor. 

Bir Cevap Yazın