IBM, Watson’ın iş yerküresi lisanını meale yeteneğini geliştiriyor

IBM, İngilizcenin daha yeterli anlaşılması için geliştirdiği yeni IBM Watson sistemlerini duyurdu. Yeni sistemler, kuruluşların İngilizce lisanındaki en şiddetli ögeleri daha açık bir biçimde belirleyebilmesi, anlaması ve tahlil etmeye başlamasına yardımcı olmak üzere tasarlandı.

IBM’in geliştirdiği yeni teknolojiler, karmaşık hususlarda kişilerle müzakere edebilen tek yapay zeka sistemi olarak görülüyor. Bu teknolojilerde IBM Research’ün Project Debater sisteminden gelen Doğal Lisan Sürece (NLP) yetenekleri birinci kere ticari tasarruf için sunuluyor. Örneğin, deyimler ve konuşma lisanında kullanılan kalıpların belirlenmesi ve tahlil edilmesi için his tahlili özelliği tanımlandı. Algoritmalar, İngilizce’de günlük hayatta kullanılan ‘hardly helpful’ (hiç yararlı değil) yahut ‘hot under the collar’ (küplere binmiş) üzere laf öbeklerini saptamakta zorlanıyor. Gelişmiş his tahlili sayesinde artık işletmelerin, operasyonları hakkında daha bütünsel bir anlayış elde etmek için, bu cins tabirleri Watson arayüzleriyle tahlil edebilmesi mümkün. Bunlara ek olarak IBM, iş dokümanlarının anlaşılması için, kendi yapay zeka modellerine eklenmek üzere IBM Research teknolojilerini getiriyor. 

Lisanın fikir ve görüşlerin tabir edilmesine yönelik bir araç olduğu kadar, bir haber aracı olduğunun da altını çizen IBM Data ve Yapay Zeka Umumi Yöneticisi Rob Thomas, mevzuyla ilgili şunları söyledi: “İşletmelerin insan lisanından daha fazlasını yakalamasını, tahlil etmesini ve anlamasını istiyoruz. Dataların içinde kodlanmış fikri anaparadan yararlanma biçimlerini dönüştürmeye imkan sağlamak için, Project Debater teknolojilerinden yararlanıyor ve bunları Watson’a entegre ediyoruz.” 

IBM Project Debater, teknolojilerini yıl boyunca Watson’a entegre edecek. Entegrasyon, IBM müşterilerinin insan günlük konuşma lisanından yararlanma yeteneğini geliştirmeye odaklanıyor ve üç aşamadan geçiyor: 

A. Tahlil – Gelişmiş His Tahlili. Deyimler, his yönlendirici olarak isimlendirilen sözcükler ve ‘hardly helpful’ (hiç yararlı değil) üzere bir araya geldiğinde farklı manalara bürünen laf öbeklerini tahlil ediyor. 

B. Özetler – Özetleme. Kullanıcılara belli başlı bir mevzuda neler konuşulduğunun ve yazıldığının bir özetini sağlamak için çeşitli kaynaklardan metinsel datalar topluyor. 

C. Kümeleme – Gelişmiş Bahis Kümeleme. Toplanan doneler Project Debater’dan elde edilen içgörülerden yola çıkarak öbekleniyor. Bu gruplama, tahlil edilmek üzere ilgili haberlerden oluşan manalı “konular” oluşturmak maksadıyla yapılıyor. 

IBM, doğal lisan sürece ortamında uzun devirden bu yana sahip olduğu başkan konumunu koruyor. Bilgisayar sistemlerinin hisler, lehçeler, tonlamalar ve daha ziyadesi dahil olmak üzere insan lisanını giderek daha gerçek ve daha süratli bir biçimde öğrenmesine, tahlil etmesine ve anlamasına imkan sağlayan teknolojiler geliştiriyor. Dokümanların anlaşılması için Watson Discovery, sanal müşteri temsilcileri için IBM Watson Assistant ve doğal lisan sürece kullanılarak gelişmiş his tahlili için Watson Natural Language Understanding üzere eserlerin tamamı doğal lisan sürece teknolojisinden yararlanıyor.

Bir Cevap Yazın