Dijital kuşak için dijital eğitim

Dijital kuşak için dijital eğitim 1

Mecburî olarak dijitalleştiğimiz bu devirde, birçok ülkede online eğitim sistemine geçilmiş durumda. Öğretmenler, Zoom ve Google Meet üzere platformlar aracılığıyla öğrencilerinin eğitim periyodunda geri kalmaması için çalışıyor. Uzaktan eğitim sistemine gerek yaş kümesi gerekse teknolojik altyapıları sayesinde üniversiteler nispeten daha hazırlıklıyken; lise, ortaöğretim ve ilköğretim seviyesinde ise dijitalleşme kısmen daha hazırlıksız bir biçimde gerçekleşti. Eğitim sisteminde imtihanları nasıl yapabiliriz sorusundan daha çok, öğrencileri geleceğe hazırlamak için eğitimde hakikat ve tesirli dijitalleşmeyi nasıl uygularız sorusuna odaklanmak gerekiyor.

Yaşanan bu zarurî dijitalleşme çalışmaları, eğitim sistemindeki gereksinimleri ve gelecekte bizi nelerin beklediğini daha net bir formda görmemizi sağladı. Akıllı tahtalar kara tahtaların, tabletler defter ve kitapların yerini alırken, 21. yy.’da önümüzdeki birkaç yıllık süreçteöğretmenlerin yerini robotların, fizikî derslerin yerini ise online eğitimlerin alması kaçınılmaz bir gerçek. Günümüzde pilot projelerle yaşanan bu dönüşümün, eğitim sistemindeki yansımaları ise hayli başarılı.

MIT’de misyon yapan ve insan-robot etkileşimi üzerine çalışan Cynthia Breazeal, çocukların robotlara karşı özel bir ilgisi olduğunu söylüyor. Gent Üniversitesi’nde toplumsal robot uzmanı olarak misyon yapan Tony Belpaeme ise çocukların öğrenmekten hoşlandıklarında daha fazla şey öğrenebileceklerini belirtiyor. Pilot projelere baktığımızda bilhassa Hindistan ve Finlandiya’nın bu mevzuda kıymetli çalışmalara imza attığı görülüyor.

Asya’nın Silikon Vadisi olarak isimlendirilen Hindistan’ın Karnataka eyaletindeki Indus International School’da,2019 yılında robot öğretmenler ders vermeye başladı. Bu robotlar, öğretmenlere asistanlık yaparak 7, 8 ve 9. sınıftaki öğrencilere dersler veriyor. Arjun Ray uygulamaya başladıkları bu yeni eğitim sisteminde robot öğretmenlerin, öğrenciler tarafından büyük ilgi ördüğünü söylüyor. Benzeri biçimde Finlandiya’da Elias isimli robot, 2018 yılında ilköğretim öğrencilerine ders vermeye başlamıştı. Elias, 23 lisan bilmesi sayesinde öğrencilere bilhassa lisan eğitimi konusunda dayanak veriyor. Örneğin; öğrenci bir kelimeyi yanlış söylem ettiğinde bunu tespit ediyor ve öğrenmesi için kaç defa gerçek formda söylemesi gerektiğini saptayabiliyor. Genel olarak günümüzde eğitim sisteminde pilot proje olarak kullanılan robot öğretmenler, matematik ve yabancı lisan üzere derslerde öğrencilere yardımcı oluyor.Yapay zekaya sahip robotların problemçözmede insanlardan çok daha başarılı olduğu da düşünüldüğünde, bu robotların öğrencileri yanlış yönlendirme ihtimali de yok denecek kadar az.

Öğrenme ortamının artık günümüzde sınıflar ve amfiler üzere fizikî ortamlarla sonlu kalmaması da bu mevzuda birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Ortamdan bağımsız biçimde bilgiye süratli ve kolay bir biçimde ulaşmayı sağlayan Coursera, Udemy, FutureLearn, Khan Academy, MITOpenCourseWare üzere platformlar bu mevzuda kıymetli bir muhtaçlığı karşılıyor.

Koronavirüs nedeniyle birçok ülkede canlı ders sistemine geçilmiş olması, online eğitimlerin sunduğu avantajların daha net bir halde görülmesini sağlıyor. Yaklaşık 1.5 milyar öğrencinin okula gidemediği bu devirde, online eğitimler kurtarıcı bir rol oynuyor. 21. yy.’da esaslı değişikliklerle karşılaşacağımız eğitimde, yakın gelecekte robot öğretmenlerin yaygınlaşması ve birçok dersin online olarak verilmesi sürpriz olmayacak. Artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri de bu sisteme dahil edildiğinde, teorik bilginin pratikteki uygulamalarını görmek çok daha kolay olacak. 

Burak Kesayak
twitter.com/BurakKesayak

Bir Cevap Yazın