‘Dijital dönüşüm kalıcı bir varoluş şekli’

'Dijital dönüşüm kalıcı bir varoluş şekli' 1

Dijital düşünme şirketi TING İstanbul, dijital yerkürede muvaffakiyetin anahtarı olan özellikler, milletlerarası ve ulusal çapta örnekler ve teklifleri içeren TING Dijital Düşünme Raporu 2020’yi yayınladı. Raporda 11 farklı bölümden 102 başkanın görüşleriyle hazırlanan ‘Dijital Düşünme Araştırması’ da mahal aldı. Bu kapsamlı raporla TING İstanbul, Türkiye’de şirketlerin dijital düşünme, strateji oluşturma ve yarışmada güçlenme yolculuklarına rehberlik edecek malumat ve doneleri paylaştı. 

Rapor, dijitalleşmeyi iş stratejisine dönüştürmenin kritik ehemmiyetine vurgu yapıyor. Dijital Düşünme Araştırması’na nazaran iştirakçilerin yüzde 70,3’ü şirketlerinin dijitali de kapsayan bir stratejisi olduğunu belirtirken, dijitalleşmenin ana stratejileri olduğunu belirtenlerin orantısı yüzde 68,9. Sektörel bazda ise finansal hizmetler, teknoloji, medya ve telekomünikasyon ile tüketici eserleri ve perakende kesimlerindeki şirketler dijital dönüşümü ana iş stratejisi olarak belirlediklerini; inşaat ve altyapı ile taşımacılık bölüm temsilcileri ise dijital dönüşüm stratejileri olmadığını tabir etti. 

Dijitalleşme yolculuğunda şirketlerin teknolojiyi çalışan memnuniyeti, esneklik, çeviklik, iş birliği ve muhabere üzere faktörlerle birleştirmesi ve işgücü için dijital bir deneyim yaratmaları gerekiyor. Araştırmaya katılan şirketler, bu kapsamda dijital düşünmenin bileşenlerini kıymetlendirdi. Buna nazaran, ‘ekipler arası iletişim’ ve ‘inovasyona açıklık’ (%60,9) birinci sırada bölge aldı, bunları ‘ekipler arası iş birliği’ ve ‘gelişme fırsatları’ (%59,4) takip etti. Bileşenlerden en düşük nispet yüzde 28,1 ile ‘çalışan memnuniyeti’ oldu. Dijitalleşmenin Türkiye’de iş yapış biçimine kazandırdığı esas yetkinlikler ise ‘karar mekanizmalarında olgu odaklı yaklaşımları izlemek’ (%59,4), ‘katılımcı ekip çalışmalarını benimsemek’ (%54,7) ve ‘çalışanlara mobil çalışma seçeneği sunmak’ (%51,6) olarak sıralandı. Her dört iştirakçiden üçü bu yetkinliklerle birlikte dijital teknolojilerden müşteri beklentilerinin daya güzel karşılanması, data odaklı hale gelinmesi ve iş süreçlerinin kısalması ve uygunlaşması cephesinde beklentileri olduğunu lisana getirdi. Bu özellikleriyle dijital teknolojiler esnek, süratli ve yaratıcı tahlillerin yaratılması ve yeni nesil iş yerküresinin kurulmasında rol oynuyor.  

Dijital Düşünme Araştırması birebir devirde iştirakçilerin dijital dönüşümü bir fırsat olarak gördüğünü ortaya koydu (%75). Bununla birlikte yüzde 20,3’lük bir orantıyla iştirakçiler bu sürecin birtakım riskler taşıdığının da farkında. Bu kapsamda fırsatları pahalandırmak ve riskleri yönetmek üzere şirketlerin yüzde 85,7’si dijital dönüşüme bütçe ayırıyor. Bu sürecin liderliğini ise iştirakçi şirketlerde CMO (%21,6), CTO (%20,3), CIO (%15,6), CDO (%9,4) ve CEO (%7,9) üstleniyor.

“Dijital dönüşüm kalıcı bir varoluş şeklidir”

TING Dijital Düşünme Raporu 2020 ile dijitalleşme sahasına rehberlik edecek bir kaynak oluşturmaya odaklandıklarını lisana getiren TING İstanbul Kurucu Ortağı Can Yıldızlı; “Yeni otomasyon çağı ile birlikte dijital teknolojiler iş yapış biçimimizin ayrılmaz modülü oluyor. Süratle gelişen bu teknolojiler, bizlerin analog düşünme prensipleri mekanına dijital tasavvur yapılarına geçiş yapmamızın ve bu dönüşümü mütemadi kılmamızın değerini ortaya koyuyor. Bu doğrultuda bizler dijital dönüşümü bir süreç olarak değil, kalıcı ve stratejik bir varoluş hali olarak ele almalıyız. Müşteri odaklılık, sürat, yalınlık, deneyim, iş birliği ve armoni yeteneği üzere dijital düşünmenin temel ögeleriyle işimizi geleceğe hazırlamalıyız.” dedi.

Dijital dönüşümde başarıyı yakalayan şirketlerin üç temel özelliği

Rapor, ulusal ve milletlerarası çapta örnekler ve araştırmalardan datalarla dijital dönüşümde muvaffakiyetin önündeki manileri ve bunları aşmanın yollarını içeriyor. Bu kapsamda dijital olarak başarılı şirketlerin onları rakiplerinden farklılaştıran özellikleri ise şu halde açıklandı: 

Dijital dönüşümün odağına müşteriyi almak; Dijital olarak muvaffakiyete ulaşmış şirketler yeni gelir elde etmeye, yeni müşteriler çekmeye ve yeni pazarlara açılmaya odaklanırken, geçmişte kalanlar ise iç süreçlere ve maliyet azaltmaya odaklanır. Müşteri odaklı yaklaşım, şirketleri rakiplerinden farklılaştıracak özelliklerden biridir.

Dijital teknolojiyi yönetmek için işletmenin tüm ünitelerini birleştirmek; Dijital dönüşüm tek bir ekibin omuzlarına yüklenemez. Şirketlerin hem tüm ünitelerin dijital beklentilerini alıp değerlendirmesi ve buna nazaran amaçlar belirlemesi hem de pratik aşamasında tüm şirketin bu maksatları benimseyerek desteklemesi gerekiyor. Aksi takdirde dijital dönüşüm sürecinin muvaffakiyete ulaşması mümkün olmayacaktır. 

Hakikat finansman modelini bulmak; Bir şirkette her departmanın dijital dönüşümden beklentileri ve gereksinimleri farklı olabilir. Bu doğrultuda dijital dönüşüm sürecine klâsik olarak kabul görmüş departmanların dışında kesinlikle finans üzere departmanlar da dahil edilmeli. Böylelikle dönüşümün birinci aşamasından yani planlama ve strateji geliştirme aşamasından itibaren girişimin fonlama modelleri oluşturulabilir.

Bir Cevap Yazın