Devlet Su İşleri Umumî Müdüriyeti su kaynaklarını nasıl koruyacak?

Devlet Su İşleri Umumî Müdüriyeti su kaynaklarını nasıl koruyacak? 1

Devlet Su İşleri Umum Müdüriyeti (DSİ), depolamalı tesislerin kapasitelerini artırarak iklim değişikliği için hazırlık yaparken, baraj ve gölet üzere bu yandaki yatırımlarını sürdürüyor.

Devlet Su İşleri Umumî Müdüriyetinden edinilen haberlere nazaran, Yerküre Su Günü her yıl 22 Mart’ta tatlısu kaynaklarının ehemmiyetine dikkati çekmek emeliyle kutlanıyor. Kutlamalar, her yıl farklı bir temada yapılırken, bu yıl “Su ve İklim Değişikliği” teması belirlendi.

İklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri en aza indirmeye yönelik en gerçek ve faal su siyasetlerinin belirlenip uygulanması değer taşırken, DSİ de bu taraftaki çalışmalarını sıklaştırdı.

Depolama tesislerinin inşasının, global iklim değişikliği ile savaş açısından Türkiye için büyük kıymeti bulunuyor. Türkiye’de kesimlerin yağış ve akış rejiminde düzensizlikler gözlenirken buna bağlı kuraklık vakaları yaşanıyor.

Nizamlı yağış rejimi bulunmayan kesimlerde kurak periyotlarda gereksinimi karşılamak üzere akarsular üzerinde suyun toplanması ve depolama yapılarının artırılması gerekiyor. Bu yüzden, Türkiye koşullarında baraj ve gölet yatırımlarının sürdürülmesi değer taşıyor.

Depolamalı tesislerin kapasiteleri artırılarak iklim değişikliği ve kuraklık koşullarında su kaynaklarının ölçüsünde karşılaşılacak belirsizliklerin daha istikrarlı formda azaltılması hedefleniyor.

Türkiye’de 1954 yılından itibaren 861’i baraj, 613’ü küçük baraj (gölet) olmak üzere 1474 depolama tesisinin inşası tamamlanırken bu cephedeki yatırımlara devam ediliyor.

DSİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yürütülen girişimle, su yapılarına gelecek akımın varsayım edilmesi ve buna nazaran işletilmesini sağlayacak bir model geliştirildi.

Böylelikle, suyun israf edilmemesi, hidrolik kaynaklı elektrik gücü üretimini maksimize edecek formda barajların işletilmesi ve taşkın mevsiminde oluşabilecek risklerin en isabetli formda iddia edilmesi sağlanıyor.

Atık sular kazanılıyor

DSİ, atık suların tekrar tasarrufa sunulması konusunda da çalışmalar yürütüyor. Böylelikle atık suların arıtılarak ziraî sulamada kullanılması, su arzının arttırılması ve değerli ölçüde tasarruf elde edilmesine taban hazırlanıyor.

DSİ, Atıksu Dairesi Başkanlığını kurarak bu meydandaki çalışmalarına sürat verirken, bu kapsamda 18 atık su arıtma tesisi inşa edilerek hizmete alındı.

Arıtılmış atık suyun sulamada kullanılmasına imkan sağlayacak üniteler projelendirildi. Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Sulaması işi de bu kapsamda yürütülürken, inşaat çalışmaları devam eden girişimle 9 bin 50 dekar ortamın sulanması sağlanacak.

Kilis Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suları Dezenfeksiyon Üniteleri Girişimi’yle de evsel atık sularının sulama kriterlerine getirilerek tarım topraklarında yine kullanılması amaçlanıyor. Girişime ait işin inşaat ve tefviz süreci devam ediyor.

Konum altı barajları kuruluyor

İklim değişikliğine yönelik olarak bölge altı barajları pratiği da devreye alındı. Konum altı barajları, yağışın buharlaşma ile kaybolmadan tutulmasını sağlıyor. DSİ tarafından başlatılan program çerçevesinde 100 civarında yan altı barajı yapılacak.

Fosil yakıtlar üzere karbon salınımına sebep olmayan hidroelektrik santraller (HES) global ısınmanın tesirlerini azaltma konusunda kıymet taşırken, hidroelektrik kuvvet üretim kapasitesi yıllık 100 milyar kilovatsaate yükseltildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir