Çocuklar salgın sonrası toplumsal medyada vakit geçiriyor

Çocuklar salgın sonrası toplumsal medyada vakit geçiriyor 1

Covid-19 nedeniyle pandemi ilan edilmesi ve uzaktan eğitim sistemine geçişin akabinde velilerin ve öğrencilerin günlük hayatlarında da hayli kıymetli değişimler yaşandı. Bu değişimlerin ruhsal tesirlerini görmek hedefiyle, Uğur Okulları Ruhsal Danışmalık ve Rehberlik Kısmının 2 bin 36 veli ve 2 bin 25 öğrenci ile gerçekleştirdiği araştırmaya Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ruhsal Müşavere ve Rehberlik Anabilim Kısmı Lideri Prof. Dr. Hasret Karaırmak başkanlık yaptı. Salgın Periyodunda Ebeveynlerin ve Ergenlerin Ruhsal Sağlamlık ve Omurdaki İstikrar Durumları Araştırması sonuçları açıklandı.

Uğur Okulları Ruhsal Danışmanlık Rehberlik ve AR-GEden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin araştırmanın iştirakçileri ile ilgili bilgileri paylaştı. Sezgin; “Araştırma uzaktan eğitim periyodunun birinci ayı içerisinde, İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Antalya vilayetlerinde yaşayan Uğur Okullarının 2 bin 36 veli ve 2025 öğrenci ile çevrimiçi usulle yapıldı. Gönüllülük aslına bağlı olarak yaklaşık iki hafta içerisinde ölçeklerin yanıtlanma süreci tamamlandı. Araştırmaya katılanların 446sını ilkokul, 886sını ortaokul, 704ünü lise kümesi velileri oluşturdu. Çevrimiçi prosedür ile araştırmaya katılan velilerin 430u erkek, 1606sı ise bayanlardan oluştu. Öte yandan birebir araştırmaya yaşları 11-18 ortası değişen 2 bin 25 (759 erkek, 1266 kız) kişilik bir öğrenci kümesi katıldı” dedi.

TEDBİR ALMAYANLARA KIZGINLAR

Araştırmaya katılan 2 bin 25 öğrencinin yüzde 77,5i maske takmamak üzere tedbir almayan insanlara öfke duyuyor. Yüzde 66sı olağan kurallardaki uyku saatlerinden daha geç saatte uyuyor. Yüzde 60,1i sevdiklerini kaybetmekten korkuyor. Yüzde 56,2si virüsle ilgili haberleri daima takip ediyor.Yüzde 45,2si daha fazla yemek yiyor. Yüzde 50,8i etrafındakilere daima olarak paklık kurallarını hatırlatıyor. Yüzde 44,7si dünyanın tehlikeli bir yer olmaya başladığını düşünüyor. Yüzde 40,8i tedbirlere karşın virüsün sevdiklerine bulaşacağını düşünüyor.

Araştırmaya katılan 2 bin 36 veliden yüzde 47sinin virüsten sonra toplumdan uzaklaşma ve kendini izole etme eğilimleri büyük oranda arttığı, yüzde 45i salgın başladıktan sonraki süreçte toplu taşıma araçlarını tercih etmemeye başladığı, yüzde 39unun salgın periyodunda kendini daha inançta hissetmek ve korunmak için paklık kurallarını abartılı ve çok formda uyguladığı da sonuçlarda yer aldı.

SALGIN ANNELER ÜZERİNDE DAHA FAZLA DUYGUSAL YÜK VE SORUMLULUK YARATIYOR

Araştırmadan elde edilen sonuçlara nazaran, bayanlar kollayıcı, kollayıcı anne rolleri nedeniyle çocukları ve aileleri için daha fazla kaygı hissediyor. Salgın, anneler üzerinde daha fazla duygusal yük ve sorumluluk yaratıyor. Elde edilen sonuçlarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı; Ebeveynlerin eğitim seviyesi düştükçe pandemi devrinde ebeveyn olmaya bağlı gerilimler artıyor. Kronik hastalığı olan ebeveynlerin dert seviyeleri de daha yüksek oluyor. Covid-19 için risk faktörü olan kronik hastalık, salgın devrinde ruh sıhhati ile ilgili olarak da risk faktörü oluşturuyor. İdman yapan ebeveynler ise daha memnun ve sevinçliyken daha az dehşet ve kızgınlık yaşıyor. Ayrıyeten ebeveynliğe bağlı gerilimi ve olumsuz hisleri da daha az hissediyorlar. Fizikî antrenman yapan veliler, hem kendilerinin hem de çocuklarının ruh sıhhatini daha kolay koruyor ve salgından olumsuz olarak daha az etkileniyor. Duygusal dayanağı olan ebeveynler daha az dehşet ve kızgınlık yaşıyor.

Araştırma sonuçlarına nazaran ebeveynlerin yüzde 87,2si sokağa çıkma yasağı gelmesi gerektiğini düşünürken yüzde 12,8i sokağa çıkma yasağının gelmesi gerekmediğini düşünüyor. Sokağa çıkma yasağı gelmesi gerektiğini düşünen ebeveynlerin, ebeveynlik gerilimi ve dehşet, kızgınlık üzere olumsuz hisleri daha fazla taşıdığı araştırmada yer aldı.

HER DÖRT EBEVEYNDEN BİRİ İŞİNİ KAYBETME TASASI TAŞIYOR

Salgının öbür bir boyutu olan iktisada bakıldığında ebeveynlerin yüzde 74,1inin işini kaybetme korkusu yaşamadığı, yüzde 25,9u işini kaybetme korkusu yaşadığı araştırma sonuçlarında yer aldı. Ayrıyeten, araştırmaya katılan ebeveynlerin yüzde 77,9u iş nedeniyle her gün dışarı çıkıyorken yüzde 22,1i iş nedeniyle her gün dışarı çıkmıyor. Her dört ebeveynden biri işini kaybetme korkusu nedeniyle daha fazla olumsuz his yaşıyor. Bu durumda işini kaybetme korkusu yaşayan ebeveynlerin telaş seviyeleri yüksek olması beklendik bir sonuç olarak nitelendiriliyor.

ANTRENMAN YAPAN ÇOCUKLAR DAHA KEYİFLİ

Öğrenciler açısından da raporda dikkat alımlı datalar yer alıyor. Rapora nazaran kız öğrenciler, erkeklere nazaran salgın periyoduna ahenk sağlamakta daha fazla zorlandıklarını ve daha fazla olumsuz his yaşadıklarını belirtiyor. Kronik hastalığı olan çocuklar endişe, kızgınlık üzere olumsuz hisleri daha fazla yaşıyor ve ruhsal olarak daha kırılgan durumda oluyor. Ayrıyeten çocuklar, pandemi devri için belirtilen kurallara uymayan şahıslara de öfkeli olduğu araştıra sonuçlarında yer aldı. Araştırma sonuçları şöyle; İdman yapan çocukların ise daha memnun ve sevinçli olduğu, daha az kaygı, telaş ve kızgınlık yaşadığı raporda yer alıyor. Ayrıyeten fizikî idman yapan çocuklar, ebeveynlerinden daha özerk olduklarını düşünüyor ve ebeveyn denetimini daha az hissediyor.

Ortaokul kademesindeki çocuklar, bu devri lise kademesindeki çocuklara kıyasla daha olumlu hisler içerisinde geçiriyor. Lise öğrencileri ise kaygı, kızgınlık üzere olumsuz hisleri daha fazla yaşıyor ve yüksek oranda da telaş hissediyor. Hasebiyle ortaokul öğrencilerinin salgın periyodunda yaşanan aksilikler karşısında ruhsal olarak daha sağlam; lise öğrencilerinin ise ruhsal sağlamlıklarının daha kırılgan oldukları belirtiliyor.

Lise öğrencileri ebeveynlerinin davranışlarından şikayetçi görünüyor. Ergenlik devrine bağlı olarak anne ve babalarının kısıtlayıcı ve müdahaleci davrandıklarını düşünüyorlar ve ebeveynlerinin çok beklenti içinde olmalarından ötürü baskı altında hissediyorlar.”

ÇOCUKLARIN YÜZDE 47Sİ KONUTTA KALMAKTAN RAHATSIZ

Raporda öğrencilerin konutta olması ve okula gidememesi süreci ile ilgili de datalar alıyor. Bu datalar şöyle; Çocukların yüzde 47si (952 kişi) meskende kalmaktan çoğunlukla rahatsız ve bu sonuç sokağa çıkma yasağı sebebiyle çocukların konutta kalmaktan ziyadesiyle sıkıldıklarını gösteriyor. Çocukların yüzde 46,4ü (939 kişi) ise okula gidememekten ötürü epeyce üzgün. Çocukların yüzde 12,8i (260 ergen) ebeveynleriyle hiç vakit geçirmezken, 71,8i (1454 ergen) 1-4 saat vakit geçirmektedir. Buna ek olarak yüzde 10,8i (219 ergen) 4-6 saat, yüzde 4,5i (92 ergen) ise 6 saatten fazla ebeveynleriyle vakit geçiriyor.

EN ÇOK TOPLUMSAL MEDYADA VAKİT GEÇİRİLİYOR

Ayrıyeten çocukların meskende kaldıkları devirde vakitlerini nasıl geçirdiklerine dair sonuçların da yer aldığı araştırma raporunda, birinci sırayı teknoloji ve internet kullanımı alıyor. Öğrenciler en çok toplumsal medyada vakit geçiriyor. Toplumsal medyayı, Uğur Okullarının online eğitim platformu Metodbox kullanımı takip ediyor. Vakit geçirilen başka alanlar sırasıyla; arkadaşlarla ve aile ile geçirdikleri vakit, kitap okumak, kendilerine vakit ayırmak, mesken içerisindeki sorumluluklarını yerine getirmek, yeni uğraşlar edinmek ve görüntüler çekmek olarak devam ediyor.

EN ÇOK GEZMEK, SARILMAK, TATİLE GİTMEK İSTENİYOR

Araştırma sonuçlarına nazaran çocuklar en çok ailem, yakınlarım, sevdiklerime bulaşmasından, ölmekten ve yakınlarımın ölmesinden, hastalığın bulaşmasından ve daha fazla yayılmasından, bilhassa büyükanne ve büyükbabama hastalığın bulaşmasından sözlerini tekrarlayarak bunlardan korktuklarını lisana getiriyor. En çok çocuklar dışarı çıkmak, gezmek, dolaşmak; sevdiğim arkadaşlarımı ve göremediğim aile üyelerimi görmek, hasret gidermek, sarılmak ve birlikte eğlenmek, dışarıda yapılacak sporlar yapmak ve oyun oynamak; alışverişe gitmek, tatile gitmek ve yüzmek sözlerini tekrarladığı araştırma sonuçlarında yer aldı.

Bir Cevap Yazın