Çalışanlar uzaktan çalışmaya ahenk sağlıyor! Kalıcı olacak mı?

Çalışanlar uzaktan çalışmaya ahenk sağlıyor! Kalıcı olacak mı? 1

Altı ülkede ankete katılan 10.000’den fazla çalışanın yarısından azı, Koronavirüs salgınından evvel haftanın en az bir günü konuttan çalıştığını belirtti:

        %33 (ABD)

        %26 (Fransa)

        %34,4 (Avustralya)

        %42,6 (Almanya)

        %22,1 (İtalya)

        %45 (İngiltere)

Ayrıyeten, uzaktan çalışmanın bir ahenk sağlama süreci olduğunu kabul ediyorlar. Tüm ülkelerde iştirakçiler tarafından en fazla belirtilen zorluklar ortasında şunlar yer alıyor:

        İş arkadaşlarından başka olma

        Yüz yüze etkileşim eksikliği

        İş ömrü ile özel hayatın birbirinden ayrılmasının zorluğu 

Ofiste, pek çok üretkenlik sorunu ortaya çıkar. Tekrar de, çalışanların birçok, gerçek araçlara sahip olmaları durumunda, konuttan çalışırken ofistekiyle birebir ölçüde işleriyle meşgul olabileceklerine ve birebir ölçüde, hatta daha üretken olabileceklerine inanıyor. Ankete katılanlar ortasında gün içindeki çalışma müddetinin tıpkı yahut daha uzun olacağını belirtenlerin oranı: 

        %77 (ABD)

        %60,9 (Fransa)

        %80,8 (Avustralya)

        %76,2 (Almanya)

        %70,8 (İtalya)

        %68,2 (İngiltere)

Ayrıyeten, tüm ülkelerde iştirakçilerin yarısından fazlası üretkenlik seviyelerinin tıpkı yahut daha yüksek olduğunu belirtti: 

        %69 (ABD)

        %62,9 (Fransa)

        %69,6 (Avustralya)

        %74,2 (Almanya)

        %78,9 (İtalya)

        %62,7 (İngiltere) 

OnePoll araştırmasında ankete katılan çalışanlar, yeni modele ahenk sağlarken aşağıdakilerin kıymetli olduğunu belirtiyor: 

–      Özel olarak ayrılmış fizikî çalışma alanları

–      İşlerini yapmak için gereksinim duydukları tüm sistemlere ve uygulamalara kolay kolay erişebilecekleri, tek oturum açma imkanı sunan bir dijital iş yeri

–      İş arkadaşlarıyla sanal toplantılar ve imajlı sohbetler üzere daha ferdî formüllerle irtibat kurma ve iş birliği yapma fırsatları

–      Yöneticilerden daha tertipli yönlendirme/geri bildirim

Koronavirüs salgını, temelde, mecburî bir deney yarattı. Uzaktan çalışmayı kıymetlendirmekten kaçınan kuruluşlar, artık bunu mecburî hale getiren bir durumla karşı karşıya kaldı. Kendi tercihleriyle olmasa bile, OnePoll araştırmasına katılanların büyük bir çoğunluğu bunun geleceğin çalışma biçimi olduğuna inanıyor. Krizden sonra konuttan çalışmanın daha yaygın hale geleceğine inanıp inanmadıkları sorulduğunda, tüm ülkelerde ankete katılan çalışanların yaklaşık olarak üçte ikisi buna inandığını belirtti. 

Citrix’in Üst Seviye İnsan Kaynakları Yöneticisi Donna Kimmel, “Uzaktan çalışma, olağan iş yapma biçimi değil. Büsbütün yeni bir fikir yapısını ve faaliyet biçimini temsil ediyor ve çalışanlar ile patronlar için şiddetli bir ahenk sağlama süreci olabilir,” formunda açıklıyor. “Ancak, kriz vakitlerinde bile işin devam etmesi gerekiyor. Ayrıyeten, OnePoll araştırmasının açıkça gösterdiği üzere, çalışanlarına hakikat araçları sağlayan şirketler, çalışanlarının bu geçişi gerçekleştirmesine yardımcı olabilir, en yeterli durumda olmalarına ve en yeterli performanslarını göstermelerine imkan sağlayabilir ve şartlar güzelleştiğinde daha güçlü bir biçimde geri dönebilir.” dedi.

Bir Cevap Yazın