2 milyon bilişim mütehassısı yetiştirmeyi hedefliyor

2 milyon bilişim mütehassısı yetiştirmeyi hedefliyor 1

Huawei, dijital teknolojinin yararlarını herkese sağlamayı ve teknolojiyi her alana yaymayı amaçlayan TECH4ALL teşebbüsünün bir kesimi olarak, Malumat ve Muhabere Teknolojileri Akademi Programı 2.0’ı duyurdu. Birinci olarak 2013 yılında başlayan programın hedefi; üniversitelerde ve mekteplerde malumat ve muhabere teknolojileri kısımlarının oluşturularak, ilgili müfredatın geliştirilmesiyle, daha ziyade muhabere ve teknoloji eksperinin yetişmesini sağlamaktı.

Bu sene başlatılan 2. fazda ise Huawei amaç büyüttü. Yeni plana nazaran Huawei; mahsusen 5G ve yapay zeka (AI) teknolojisi tahlillerini, mekteplerle yaptığı işbirliklerine daima dahil ederek önümüzdeki 5 yılda yerküre çapında 2 milyon malumat ve muhabere teknolojileri kompetanı yetiştirecek.

50 milyon doları aşan yatırım

Bu gayeye ulaşmak için Huawei, önümüzdeki beş yıl boyunca yekunda en az 50 milyon ABD doları yatırımla Huawei Haber ve Muhabere Teknolojileri Akademi Geliştirme Teşvik Fonu’nu kuracak. Bu fon, talebelerinin pratik becerilerini geliştirmeleri için öğretici deney ekipmanları sağlayacak. Kurulan fon aracılığıyla hocalara eğitimler verilerek, programın istikrarlı bir biçimde ilerlemesi sağlanacak. Bu fonla mekteplilerin yeteneklerini göstermesine, iş bulmasına ve yetenek arzı ile talep arasındaki verimli eşleşmeyi yakalamasına yardımcı olacak tüm paydaşların birlikte çalışması hedefleniyor.

Bir Cevap Yazın