Üniversiteliler dikkat! YÖK’ten koronavirüs önlemleri

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni tip koronavirüse yönelik alınacak önlemlerin görüşüldüğü dünkü içtimada, bütün üniversite kurumlarında 16 Mart’tan itibaren 3 hafta vadeyle eğitime ara verildiği hatırlatıldı.

Bu kararın önlem maksatlı olduğuna işaret edilen açıklamada, “Kararın emeline ulaşması için bu sürecin akademimizde sükunetli ve dikkatli bir halde sürdürülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda münferit söylem ve pratiklere mekan verilmemelidir.” tabiri kullanıldı.

ÖNLEMLERE UYULMASI GEREKİYOR

Devletin aldığı ve alacağı önlemlere ait tamimlere uyulmasının değerli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yükseköğretim kurumlarında koronavirüse yönelik süreçte YÖK’ün uyumunda devletin bahse ait almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesince hareket edileceği vurgulandı.

Üniversite kurumlarından koronavirüsle ilgili süreçleri yürütecek bir rektör yardımcısının belirlenmesi istendiği aktarılan açıklamada, bu şahısların isimlerinin başkanlığa iletildiği, bu insanlarla YÖK arasında daima ve direkt bağ tesis edildiği belirtildi.

YÖK Yürütme Heyetinin bugün YÖK Yöneticisi Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında toplandığı, alınan kararların üniversitelere gönderildiği tabir edilen açıklamada, kararlara da bölge verildi.

Alınan kararlar şöyle:

– Üniversite üst kuruluşlarında lider, yönetici vekili, yürütme şurası üyeleri, Üniversite Denetleme Şurası Yönetici ve üyeleri, umumi sekreter, umumî sekreter yardımcısı, daire yöneticisi, basın ve halkla alakalar müşaviri ile hukuk müşaviri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile gebeler, yasal süt müsaadesi kullananlar, engelli çalışanlar, Sıhhat Bakanlığının belirlediği dezavantajlı öbekler (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik teneffüs yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari müsaadeli sayılacak.

– Üniversite kurumlarında vazife yapan akademik ve idari çalışandan rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksek mektebi ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu yöneticileri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile gebeler, yasal süt müsaadesi kullananlar, engelli çalışanlar, Sıhhat Bakanlığının belirlediği dezavantajlı kümeler (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik teneffüs yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari müsaadeli sayılacak, mektep öncesi ve ilköğretimde evladı bulunan bayan akademik ve idari çalışanın yıllık müsaade taleplerinin karşılanacak, yıllık müsaade hakkı bulunmayanlar için mazeret müsaadeleri kullandırılacak, sair akademik ve idari çalışanın müsaade talepleriyle ilgili olarak meri mevzuat çerçevesinde süreç yapılacak.

– Üniversite kurumlarında vazife yapan akademik ve idari çalışanın evvelce planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurt dışı çıkışları 2. bir duyuruya kadar iptal edilecek, zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Üniversite Idare Heyeti kararı ekinde, 12 Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge uyarınca kıymetlendirilmek üzere Üniversite Heyeti Başkanlığına gönderilecek.

– Üniversite kurumlarının eğitim tedrisat, akademik değişim programları, içtimaî ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları gibi çeşitli kapsamdaki, akademik yahut idari işçi ya da öğrenci iştirakli bütün yurtdışı faaliyetler (önceden planlanmış olanlar dahil) 2. bir duyuruya kadar iptal edilecek.

– Örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans talebeleri üzere sıhhat, hocalık, fen ve mühendislik programlarından staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans talebelerinin de eğitimlerine ara verilecek.

– Tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta bilirkişilik talebeleri hariç tüm lisansüstü mektepliler de bu kapsamda pahalandırılacak.

– Uzaktan talimle ilgili yordam ve esaslara nazaran açılmış, halihazırda uzaktan eğitimle yürütülmekte olan programlar, uygulamalı ve yüz yüze eğitimleri hariç olmak üzere eğitimlerine devam edecek.

– Yabancı lisan hazırlık sınıflarındaki eğitimin uzaktan erişim yoluyla sunulmakta olan kısmının sürdürülüp sürdürülmemesi hususu üniversite kurumlarınca pahalandırılacak, imtihanları ise eğitim tedrisata ara verme kararının kaldırılmasından sonra planlanacak.

– Mektepliler (Türk ve yabancı uyruklu) yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna nazaran sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca dertler yaşayabilecekleri hususunda üniversite kurumlarınca bilgilendirilecek.

– Mevlana yahut Erasmus üzere değişim programları kapsamında yurt dışında olup yurda dönen mekteplilerin ders intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemler üniversite kurumlarınca alınacak.

– Üniversite Konseyi tarafından yapılan Yurt Dışı Yabancı Lisan Eğitimi, Mevlana, Girişim Tabanlı Mevlana programları ile ilgili davetler iptal edilecek.

– Tıp fakültesindeki intörnler gerektiğinde, istekli olarak talep etmeleri ve üniversitece iyi görülmesi halinde sıhhat hizmet sunumunda vazife alabilecek.

– Üniversite kurumlarında süreçlerin dinamik ve dinamik olarak yürütülebilmesi için mevzuya ait belirlenmiş olan rektör yardımcılarının başkanlığında encümen oluşturulacak, talebelerle muhabere ve takip sistemi gözden geçirilerek güncellenecek, akademik ve idari işçi ile mektepliler kurumlarınca sistemli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirilecek.

– Yerküredeki üniversite sistemlerindeki gelişmelerle koşut olarak münhasıran son yıllarda başlatılan “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamındaki deneyimler, 120 üniversite bünyesinde bulunan uzaktan eğitim araştırma ve pratik merkezleri ile 2 milyondan çokça mektepliye uzaktan eğitim imkanı veren üniversitelerin yetkinlikleri ve bunun için gerekli olan altyapıları dikkate alınarak dijital ortamda dersler verilebilmesine imkan sağlamak için üniversitelerin talep ve teklifleri alınacak.

Açıklamada, “Yeni YÖK olarak, şeffaflığa verdiğimiz ehemmiyet çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.” tabirine nokta verildi.

KAYNAK: AA

Bir Cevap Yazın