POMEM 27. periyot müracaatları ne vakit? Polis alımı müracaat koşulları…

POMEM 27. periyot müracaatları ne vakit? Polis alımı müracaat koşulları... 1

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yapılan duyuruda PMYO ve POMEM sonuçları açıklandı. Bu duyurunun akabinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarına istinaden adaylar, yeni polis alımlarının olup olmayacağını araştırılıyor.Bakan Soylu, 26. periyot POMEM olarak alınan 7 bin polis alımının 10 bine tamamlanma ihtimalini soranlara, bunun hukuken mümkün olmadığını lakin yeni polis alımlarının olacağını açıkladı. Pekala yeni polis alımları ne vakit yapılacak?

 

BAKAN SOYLU AÇIKLADI!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ”Son alımda yedeklerle bir arada sayıyı 10 bin polis alımına çıkaralım diyorlar. Lakin bunu yaparsak imtihanın hukuksal tarafı sakata biner. Bir yıl sonra 3 bin polis alsak diye arkadaşlara sordum. Ekonomik sorumluluklar var. Lakin yeni polis alımları olacak” demişti. Bakan Soylu yeni açıklamasında: ”Türkiye’deki bayan polis sayısının Avrupa ortalamasına nazaran daha düşük kaldığını, bu yüzden yaklaşık 2 bin 500 bayan polisi daha Emniyet takımlarına dahil etmeyi düşündüklerini söyledi.” sözlerini kullanarak polis alımı bekleyenleri sevindirdi. 

 

POMEM MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

b) 5 inci hususta belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak, 

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan yahut üzerinde puan almış olmak, 

ç) Emniyet Teşkilatı işçisi şehit yahut görev malullerinin eş yahut çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, 

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden evvelki yaş dikkate alınmak kaidesiyle, imtihanın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve bayan adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, 

e) Silah taşımaya yahut silahlı misyon yapmaya hukuksal bir mahzuru bulunmamak,

f) Sıhhat Yönetmeliğinde belirtilen koşulları taşımak, 

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; 

1) Taammüden işlenen bir kabahatten ötürü kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına mahkûm olmamak, 

2) Affa uğramış yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı cürümlerden ötürü mahkûm olmamak yahut bu kabahatlerden ötürü devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe ters mahiyette her türlü yazılı, sesli ve imajlı yapıtları, kaydedildiği gerece bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı husus nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idarî soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idarî yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak, 

h) Müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, 

ı) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmış olmamak, 

j) Sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, 

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

27. PERİYOT POMEM MÜRACAATLARI NE VAKİT?

26. Devir POMEM olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine planlaması yapılan adayların eğitimleri 04 Ekim 2020 tarihinde başlayacak. Polis Akademisi’nden 27. periyot müracaatları için şimdi bir tarih açıklaması yapılmadı. Lakin evvelki devrin eğitimleri başladığında yeni ilanın açıklanması beklenmektedir.

Bir Cevap Yazın