PMYO 2. sınıf periyot sonu sıva tarihleri muhakkak oldu! 2020 PMYO imtihanları ne vakit yapılacak?

PMYO 2. sınıf periyot sonu sıva tarihleri muhakkak oldu! 2020 PMYO imtihanları ne vakit yapılacak? 1

PMYO mezuniyet imtihanları tarihleri Polis Meslek Yüksek Okulu’nda eğitimlerini tamamlayan 2. sınıf öğrencileri tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde takımlı olarak polis memuru ve komiser yardımcıları istidam edilecek adaylar mezuniyet imtihanına girecek. Koronavirüs nedeni ile ertelenen PMYO ikinci sınıf periyot sonu imtihan tarihi Polis Meslek Yüksek Okulu tarafından açıklandı. Pekala PMYO 2. sınıf devir sonu imtihanı ne vakit? İşte tüm adayların merakla beklediği o tarih….

PMYO EĞİTİM SONU IMTIHANI NE VAKIT?

PMYO 2. sınıf devir sonu sınavı 04-05 Eylül 2020 tarihlerinde tahsil gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde gerçekleştirilecek. İşte Polis Meslek Yüksek Okulu tarafından imtihana ait açıklama;

“03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Takımlarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Imtihan Yönetmeliği kararları gereği, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitimlerini muvaffakiyet ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin imtihanları;

04-05 Eylül 2020 tarihlerinde tahsil gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılacaktır.

Anılan yönetmeliğin 6’ncı hususu gereği duyuru olunur.”

POLİSLİK TABAN PUANLARI 2020 

YÖK, PMYO polislik taban puanlarının bu yılla hudutlu kalmak koşuluyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendiğini açıkladı. Lakin bu sürece ait Polis Akademisi tarafından şimdi resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın yapılması ile birlikte detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

POLİSLİK MÜRACAAT KAIDELERI NELER? 

Geçen yılki PMYO polislik müracaat kuralları şöyle:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 yahut 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan cinsinden (60,00),önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan cinsinden (70,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Çalışanı Şehit yahut Görev Malulü eş ve çocukları için 2017 yahut 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan çeşidinden en az (48,00),2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan tipinden (56,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan yahut Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden evvelki yaş dikkate alınmak kaidesiyle, imtihanın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa uzunluklu olmamak, vücut kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) ortasında olmak,

f) Silah taşımaya yahut silahlı vazife yapmaya tüzel bir pürüzü bulunmamak,

g) Sıhhat durumu tarafından, Sıhhat Kuralları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Taammüden işlenen bir cürümden ötürü kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı hatalardan ötürü mahkûm olmamak yahut bu kabahatlerden ötürü devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe muhalif mahiyette her türlü yazılı, sesli ve manzaralı yapıtları, kaydedildiği gerece bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı husus nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idarî soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idarî yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak,

ı) Müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmış olmamak,

k) Sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa nazaran silahaltında bulunmamak.

Bir Cevap Yazın