Koronavirüs tedavisinde değerli gelişme… İstanbul Üniversitesi başardı

Koronavirüs tedavisinde değerli gelişme... İstanbul Üniversitesi başardı 1

Ağır bakımda entübe olarak tedavi edilen ve hayati risk taşıyan hastalarda IVIG tedavisi sonucunda sağ kalım oranları, IVIG uygulanmayan hastalara nazaran manalı olarak yüksek bulundu. Bu hasta kümesinde yüzde 60’ın üzerinde seyreden vefat oranının IVIG uygulanan hastalarda yüzde 40’ların altına indiği belirtildi.

İmmün yetmezlik ve başka birtakım otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılan ve genel ismi IVIG olan kan ürününün koronavirüs tedavisinde ortaya koyduğu sonuçlar sonrası bilimsel makale çalışması başlatan İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Ağır Bakım Bilim Kısmı Başkanı Prof. Dr. Figen Esen yönetimindeki takımın başarısı, dünyada daha ileri düzey klinik araştırmaların hayata geçirilmesi konusunda öncülük etti.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nden gelen bu olumlu datalardan sonra ABD’de farklı merkezlerde koronavirüs hastalarında IVIG tesirliliğini ve güvenilirliğini pahalandıran çok merkezli Faz-3 araştırma çalışmaları başlatıldı.

Prof. Dr. Figen Esen, mevzuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Çoklu organ yetmezliği olarak bildiğimiz sepsis tedavisi, antimikrobiyal tedavi, odak denetimi, hemodinamik, respiratuar takviye yanı sıra öbür organ dayanak sistemleriyle birlikte immün sistemin modülasyonunu içermektedir. Sepsiste intravenöz insan immünglobulini (IVIG) tedavisi, inflamatuar karşılığa yönelik olumlu tesirler göstermiş ve bu sonuçların hayat oranlarını artırdığı gözlemlenmiştir. Çalışmalarımızın tedavi kılavuzlarında hak ettiği yeri alması için geniş örneklem sayılı klinik araştırmalara gereksinim bulunmaktadır. Teorik olarak intravenöz insan immünglobulini (IVIG) tedavisi hastanın immün sisteminin modüle edilmesi açısından kusursuz bir seçenek üzere durmaktadır. Sonuçlarımızın kimi makul sınırlamaları olmasına karşın şiddetli COVID-19’lu hastalarda ağır bakımda erken periyotta kelam konusu tedavinin inflamatuar belirteç olarak CRP seviyelerinde azalmaya neden olarak daha yeterli bir klinik sonuca yol açtığını gözlemlemiş bulunuyoruz. Bilgilerimizin sonuçlarının ağır bakım tedavisine gereksinim gösteren şiddetli COVID-19’lu hastalar ile prospektif, randomize, çok merkezli çalışmaların önünü açtığını görmekten memnuniyet duymaktayız. Şu anda grup olarak büyük bir heyecanla sonuçları beklemekteyiz.”

”KÜRESEL SEVIYEDE KATKI SUNMUŞ OLACAĞIZ”

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de yaptığı açıklamada, “Hekimlerimizin başarısı ülkemiz için gurur vericidir. Dünyanın kıymetli araştırma merkezleri ile tecrübelerimizi paylaştıktan sonra eş vakitli olarak pek çok noktada başlatılan Faz-3 klinik araştırmaların sonuçları da tecrübelerimizle dengeli olarak gelirse COVID-19 tedavisine global seviyede bir katkı sunmuş olacağız” dedi.

Octapharma Araştırma-Geliştirme Yöneticisi Dr. Wolfgang Frenzel de “İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nden gelen bu olumlu sonuçlar, şiddetli COVID-19’lu hastalarda intravenöz insan immünglobulini (IVIG) eserimizin hiperenflamasyonu ve bağlı sitokin fırtınası sendromunu azaltma ve klinik sonuçları düzgünleştirme formundaki immün modüle edici özelliklerini ortaya koyar nitelikte. Şu anda ABD’de çeşitli çalışma merkezlerinde yürütülmekte olan, şiddetli  hastalık progresyonu olan COVID-19 hastalarında eserimizin tesirliliğini ve güvenliliğini araştıran, devam eden Faz-3, çok merkezli klinik araştırmadan da olumlu sonuçlar geleceği konusunda umutluyuz” sözlerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde edinilen olumlu datalar üzerine ABD’nin San Diego eyaletinde bulunan Sharp Memorial Hastanesi’nde Dr. George Sakoulas tarafından başlatılan araştırmayla birlikte Octapharma da IVIG’in, hastalığın önemli ve ilerleyen bir tablo sergilediği COVID-19 hastalarında tesirliliğini ve güvenilirliğini ölçümlemek üzere çok merkezli bir Faz-3 araştırma hayata geçiriyor.  Bu araştırma, hala ABD’nin farklı merkezlerinde IVIG’e ek olarak standart tedavi prosedürünün uygulandığı durumlarla plasebo tedavisini karşılaştırmak üzere yapay teneffüs muhtaçlığı riski bulunan hastalar üzerinde gerçekleştiriliyor.

Bir Cevap Yazın