İşitme aygıtı kullanan vatandaşlara mahkemeden âlâ haber

Emekli öğretmen Abdullah Karabacak’ın, yaşadığı işitme sorunu nedeniyle kendisine dijital işitme cihazı reçete edildi. Karabacak, 2017 yılında, 3 bin 500 TL pahasındaki aygıtı aldı. Dava belgesine nazaran, sigortalı olan Karabacak, aygıtın bedelini SGK’dan talep etti. SGK, Karabacak’a 75 TL katkı hissesi kesintisi dahil 675 TL geri ödeme yaptı.

 

 

TALEBİ REDDETTİ

Karabacak’ın ödediği fiyatın tamamının ödenmesi için yaptığı başvuruyu da SGK, “SGK Sıhhat Uygulama Bildirisinin (SUT) İşitme Aygıtı ve Kulak Kalıbı başlıklı hususu ile SUT eki listelerde programlanabilir dijital işitme aygıtı bedeli olarak 750 TL fiyat belirlendiği, 750 TL üzerinden emekli sigortalıdan yüzde 10 iştirak hissesi kesilerek 675 TL işitme aygıtı bedelini ödendiğini, tedavi için kullanılan tıbbi materyallerin ödeme süreçlerinin SUT doğrultusunda yapıldığı” gerekçesiyle reddetti.

 

 

Karabacak, avukatı Mehtap Sakinci aracılığıyla SGK’nın ödemediği ölçüsünün ödenmesine karar verilmesi için Ankara 17. İş Mahkemesine dava açtı. Avukat Sakinci dava dilekçesinde, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu 63. husus ve devamı yeterince davalı kurum tarafından sigortalı müvekkilin sıhhat masrafların karışlanması gerekmektedir. Tekrar bu yasanının temel emeli, toplumsal devlet unsuru ve Anayasal bir hak olan sıhhat hakkının temini olup davalı kurum tarafından müvekkilin kullanmak zorunda olduğu işitme aygıtı içinin ödenen toplam sayı üzerinden karışlanması gerekmektir” dedi.

Dilekçenin devamında ise şu tabirler yar aldı: “Müvekkil tarafından işitme aygıtı için ödenen 3 bin 500 TL’nin 75 TL katkı hissesi kesintisi dahil 675 TL bakımından geri ödeme yapılmıştır. Bu nedenle müvekkile iadesi sağlanmayan bakiye meblağın iadesi için huzurdaki davanın açılması zarureti doğmuştur” dedi.

FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDEYECEK

Mahkeme de 9 Eylül tarihinde Abdullah Karabacak tarafından davanın kabulüne karar vererek, SGK’nın ödemediği ölçü olan 2 bin 825 TL işitme aygıtı bedelinin yasal faiziyle davalıdan alınarak, emekli öğretmene verilmesine hükmetti.

Hürriyet

Bir Cevap Yazın