Avukata meslekten çıkarma cezası

Avukata meslekten çıkarma cezası 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isimli yıl açılışında kullandığı, “Nasıl başka mesleklerde meslekten ihraç kelam hususuysa avukatlık mesleğiyle ilgili de bana nazaran olmalıdır. Teröristin avukatlığını yapanın, teröristliğe soyunması mümkün değildir. Bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız” sözleri üzerine gözler, AK Parti’nin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye çevrildi.

Milliyet’in edindiği bilgiye nazaran, bu kapsamda en son, “çoklu baro” düzenlemesinin eklendiği Avukatlık Yasası’nda yeni yasama yılında yine değişikliğe gidilecek. Bu kapsamda, “Müvekkili ile özdeşleşen ve müvekkilinin işlediği hatalarla ilgili dayanak niteliğinde hareket ve telaffuz içine giren avukatlar”a, “meslekten çıkarma” cezası verilebilmesinin önünün açılması öngörülüyor. Bu gayeyle disiplin kovuşturması yetkisinin barolardan alınarak Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) ya da direkt Adalet Bakanlığı’na verilmesi de planlanıyor.

Ruhsatı geri alınacak

Avukatlık Yasası’nın 135. hususunda düzenlenen disiplin cezalarına nazaran taammüden işlenen bir cürümden ötürü iki yıldan fazla müddetle mahpus cezasına mahkum olan ya da devletin güvenliğine, anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden kesin olarak karar giyen avukatlar direkt meslekten çıkarılıyor. Meslekten atılan avukatın ruhsatnamesi geri alınıyor; avukatın ismi baro levhasından silinerek avukatlık unvanı kaldırılıyor.

Bir avukat hakkında açılmış rastgele bir ceza davası bulunmadığı takdirde de gelecek ihbar ve şikâyetlerle ya da resen avukatın bağlı olduğu baro tarafından disiplin kovuşturması yürütülebiliyor. Baronun, “kovuşturmaya yer olmadığına” karar vermesi halinde, TBB’ye itirazda bulunulabiliyor. TBB itirazı kabul ederse kesin olarak kovuşturma başlatılması için baroya geri gönderilen evrak, itirazın reddedilmesi durumunda Adalet Bakanlığı’nın önüne geliyor. Bakanlık TBB’nin kararını onarsa karar katılaşıyor fakat veto ederse bu defa evrak yine görüşülmek üzere TBB’ye bırakılıyor. Karar, TBB’deki oylama ile veriliyor. Disiplin cezasını gerektirecek aksiyonların işlenmesinden itibaren 3 yıl geçmiş ise kovuşturma yapılamıyor; 4,5 yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemiyor.

Kovuşturma yetkisi barolardan alınabilir

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye nazaran, 135. hususa eklenecek bir tabir ile “Müvekkili ile özdeşleşen ve müvekkilinin işlediği hatalarla ilgili takviye niteliğinde hareket ve telaffuz içine giren avukatlar”a, “meslekten çıkarma” cezası verilebilmesinin önü açılacak. Bu kapsamda disiplin kovuşturması yetkisinin barolardan alınarak, TBB’ye veyahut direkt Adalet Bakanlığı’na verilmesi de alternatifler ortasında yer alıyor. Avukatlık Kanunu’nda yapılan son düzenlemeyle kurulmalarının önünü açılan alternatif barolar da göz önüne alındığında disiplin soruşturmalarının barolar yerine üst bir kuruluş tarafından yapılması öngörülüyor.

Milliyet

Bir Cevap Yazın