2020/1 çarşı ve mahalle bekçisi alımı! Müracaat koşulları ve bekçi maaşı…

2020/1 çarşı ve mahalle bekçisi alımı! Müracaat koşulları ve bekçi maaşı... 1

2020 / 1.Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği alımı duyurusu yapıldı. Polis Akademisi Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda; ”7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Imtihanı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. 

MÜRACAATLAR NE VAKIT?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ”çarşı ve mahalle bekçisi alımına ait temeller, müracaat koşulları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır” tabirleri yer aldı.

BEKÇİ ALIMI MÜRACAAT KURALLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm uzunluğunda olmak,

d) Vücut kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) ortasında olmak.

e) Müracaat yaptığı vilayet hudutları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden evvelki yaş dikkate alınmak kaydıyla,başvuruların başladığı tarih prestijiyle 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır mahpus yahut altı aydan fazla mahpus yahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanmak, dolanlı iflas yahut yüz kızartıcı öteki bir fiilden ötürü mahpus cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine nazaran makus şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından yoksun olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete mahzur bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci hususunda belirtilen kuralları taşımak),

l) Silah taşımaya yahut silahlı misyon yapmaya tüzel bir mahzuru bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sıhhat Kuralları Yönetmeliğinde belirtilen kaideleri taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe ters mahiyette her türlü yazılı, sesli ve manzaralı yapıtları, kaydedildiği malzemeye bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı husus nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

p) Sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, rastgele bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal yahut yasa dışı uzantılarının hareketlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

2020 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğün’de yer alan bilgiye nazaran yeni başlayan, bekar, lise mezunu bir çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 TL iken tıpkı kaidelerde lisans mezunu bir bekçinin maaşı ise 4 bin 534 TL’dir.

Bir Cevap Yazın