Pearl Harbor saldırısı nedir? Pearl Harbor baskını sonuçları neler?

 7 Aralık 1941 tarihinde Japon birlikleri ABD’nin Hawaii sahilinde bulunan askeri gemilerinin yer aldığı üsse hava saldırısı yaptı. Bu saldırı tarihe Pearl Harbor saldırısı olarak geçti. Japonların, ABD’ye karşı gerçekleştirdiği Pearl Harbor saldırısının ana amacı değişen dünya dengelerinde kendilerine de yer açabilmek ve bulabilmektir. Japonya süper güç olmak amacı ile ABD’ye karşı Pearl Harbor saldırısını düzenlemiştir.

 Japonya Pearl Harbor saldırısı ile aynı zamanda dünyanın önemli topraklarını ve yer altı kaynaklarını ele geçirme amacı güdüyordu. Çin ile yapmış olduğu mücadele neticesinde başarılı olan Japonya, süper güç olmak için ABD’ye karşı da Pearl Harbor saldırısını organize etmiş ve uygulamıştır.

 Pear Harbor Saldırısı

Dünya genelinde büyük bir kutuplaşmanın baş göstermesi ile birlikte Japonya gerek sanayi gerek ise teknolojik anlamda büyük atılımlar yaptı. Bu süre içerisinde Çin ile girişmiş olduğu mücadeleden de istediği sonuçları alması nedeni ile Japonya’ya süper güç olma konusunda büyük bir öz güven geldi.

 Devletlerin, süper güç konusunda yapmış oldukları müzakerelerden sonuç alınmaması ve süper güç kavramını paylaşmak istememeleri nedeni ile Japonya tarafından Pearl Harbor saldırısının fitili ateşlenmiştir. Bu baskın ile birlikte Japonya bütün dünya genelinde süper güç olma hayalinin varlığını hissettirmiştir.

 Pearl Harbor Baskını

 Pearl Harbor baskını küçük çaplı bir girişim olarak görülse de o dönemdeki dünya kamuoyunun süper güç konusundaki fikrini değiştirmiştir. Dünya genelinde sanayi ve teknolojik anlamda atılım yapan Japonya’nın süper güç olacağı yönünde umut ve düşünce hakimken Pearl Harbor saldırısı ile bunun böyle olmadığını asıl süper gücün ABD olduğu kanısı ortaya çıktı.

Pearl Harbor baskını aynı zamanda dünya siyasetinin de yönünü ve kuvvetini değiştiren önemli bir baskın olarak görülebilir. Dünya kamuoyu, süper güç olma mücadelesi veren Japonya’nın Pearl Harbor saldırısını yapmadığı takdirde kısa bir süre sonra dünya genelinde tüm ipleri eline alabileceğini, ancak bu saldırı neticesinde bu hakkını kaybettiği düşüncesine hakim.

Pearl Harbor Baskını Sonuçları Nelerdir?

Pearl Harbor saldırısı ağır sonuçlar verdi. Japonya’nın ABD’ye karşı yapmış olduğu bu baskın ve saldırı neticesinde 12 ABD savaş gemisi ciddi anlamda zarara uğradı. Toplamda 1178 ağır bir şekilde yaralandı. 2403 asker de hayatını kaybetti. Pearl Harbor savaşı neticesinde ABD, Japonya’ya karşı savaş ilan ederek 2. Dünya Savaşı safında Japonya’ya karşı yer almasını sağlamıştır. 2. Dünya savaşının başlaması ile birlikte ABD’nin Japonya’ya fırlattığı atom bombaları savaşın seyrini ve sonuçlarını değiştirmiştir.

 

Bir Cevap Yazın